Viktoria2 release 14

Kontakta oss för mer information

Release 14 av Viktoria2 kommer med ökad tillgänglighet, mobilitet och uppföljningsstöd.
Viktoria2 är ett öppet system där ni alltid har snabb tillgång till er information.

Förbättrat rapportutbud

QR-koder på kvitton

Export till Excel av transaktioner, passager och utvalda register

Smooth användarvänlighet vid manuell registrering

Smarta funktioner för lager och order

Hårdvara och mjukvara till Viktoria2

Vår registreringsutrustning förenklar ditt arbete! Viktoria2 är uppbyggt av moduler med olika tillvalsfunktioner och olika typer av användarkonton som gör det enkelt att anpassa till din verksamhet.

Förbättrat användargränssnitt för terminaler​

API för integrationer