Viktoria2.
Nya generationens registreringsystem.

Viktoria2.

Nya generationens registreringssystem.

Viktoria2 ger er maximal kontroll och exakta siffror för att kunna analysera, planera, fatta beslut och ta betalt. Med Viktoria2 får ni ett heltäckande system som ger kontroll och ökad effektivitet.

Nyheter release 13

Med release 13 av Viktoria2 har vi fokuserat på enklare handhavande, ökad säkerhet samt komplettering med mer webbstöd. Samt bredare användningsområde.

Viktoria2 får fler och fler funktioner som kan nås via webbläsare. Nu samlar vi dessa funktioner i en portal för enkel navigering mellan rapportering, omklassning och registerhantering.

 • Nytt användargränssnitt för enklare rapportval.
 • Mycket smidigare filtrering, nu med sökmöjligheter direkt i rapportprogrammet.
 • Förbättrad filtrering med möjlighet att kombinera och/eller villkor.
 • Förbättrad inloggningshantering i nätverkslösningar, typ AD.
 • Alla befintliga rapporter inkl kundanpassade rapporter stöds i det nya programmet
 • Fler och bättre filter.
 • Spårbarhet vid ändring av artikel.
 • Möjligt att spärra och frisläppa transaktioner.
 • Vidareutvecklat och utökat API för import och export av data via standardiserat REST-API.
 • Artikelregistret har kompletterats med fält för max-och min-pris samt densitet. Det är nu möjligt att justera pris baserat på t.ex fukthalten i ett biobränsle. 
 • Utökad hantering av giltighetstider i artikelregistret.
 • Förbättrad prishantering med möjlighet att ange prislistor per Aktör och Order. Många nya möjligheter i funktioner för prislistor för prissättning med generella rabatter.
 • Möjlighet att justera energivärdet beroende på fukthalt.
 • Styr på anläggningsnivå vilka artiklar som tillåts för självbetjäning (terminalanvändning)
 • Ange en aktörs provtagningsfrekvens (utfall i %) per anläggning.
 • Loggfunktion förbättrad, nu sparas IP-nummer/datornamn vid senaste ändring i respektive register för bättre möjlighet till spårbarhet.
 • Möjlighet att sätta en spärrtid efter registrerad passage i syfte att förhindra dubbelregistreringar.
 • Visar belopp för debitering på självbetjäningsterminal vid besök.
 • Möjlighet att länka ihop två spärrlistor innebär att man enkelt kan kombinera en standardlista med en kundspecifik.
 • Orderackumulator som visar levererad mängd med möjlighet till varningsnivå och spärrnivå.
 • Uppdaterad funktion för Maxtid på anläggning med eller utan spärr.
 • Ny klientinställning för automatisk start av ny registrering efter att man sparat.
 • Ytterligare kommentarsfält i Order som visas vid manuell registrering och sparas i transaktionen men som inte visas på vågsedeln (för intern information exempelvis).
 • Kolumnfilter för kombinerad filtrering i transaktionsregistret.
 • Ny möjlighet för att styra ordning på transaktionerna i en batch.
 • Ny möjlighet att exkludera fråga om transportör vid terminalregistrering.
 • Ny möjlighet att sätta förbestämt antal för styckeartiklar vid terminalregistrering.
 • Ny möjlighet att sätta fast artikel / artikelgrupp eller order vid terminalregistrering.
 • Nya möjligheter att välja önskad Kvittokopia via val av tvillingkort samt föregående vägningar.

Viktoria2 registrerar​

Vikt

Vägningssystem för artiklar med viktpris. Anpassat för flertalet av ­marknadens fordonsvågar, ­golvvågar och bänkvågar. Registrera både bil och släp samtidigt med vår ­unika ­fordonsvåg 14-15.

Antal

Räknesystem för artiklar med styckpris.Registrera säckar eller andra enheter. Kombinera vikt och antal med batchfunktionen eller omklassningswebben.

Passager

Passersystem för t.ex. ­återvinningscentraler. Viktoria2 ÅVC registrerar ­tusentals besökare varje dag. Passersystemet funkar lika bra för dörrar, grindar och bommar.

Volym

Volymmätningssystem för artiklar med volympris. Viktoria2 jobbar lika bra med flödesmätare som med vågar. Bestäm vikt med hjälp av artikel och volym.

Energimängd

Energisystem för artiklar med energipris genom fuktberäkning. Ta enkelt reda på energiinne­hållet i din biomassa. Jobba med fuktprov, vägning samt beräkning.

Maximal kontroll och hög datasäkerhet

Öppet system som enkelt kan kopplas ihop med egna system

Hjälper er att hålla koll på material, lagerplatser, saldon, passager m.m.

Skalbart system för stora och små verksamheter

Användarvänlighet och tillgängligt

Viktoria2 är flexibelt, anpassningsbart och förberett för central drift via internet och molnet

Registrering sker via självbetjäning, ­terminaler eller mobila lösningar

Viktoria2 hjälper er att koppla upp er ­utrustning för ett obrutet informationsflöde från registrering till affärssystem. Registrering sker via självbetjäning, ­terminaler eller mobila lösningar. Genom ­anslutningsmöjlighet till olika utrustningar finns ­möjlighet att registrera.

Viktoira2 registrerar

Affärsområden

ÅVC - Viktoria2

Minska kostnaderna med besöksregistrering, styrning av antal fria besök och betalning via självbetjäning.

Onboard - Viktoria2

Onboard hjälper er att effektivisera verksamheten. Med realtidsvägning och registrering direkt i hjullastarens skopa.

Energi - Viktoria2

Modulen används när man vill mäta energiinehållet för leveranser av biobränsle till värmeverk och liknade.

Passage - Viktoria2

Modulen för kontroll och registrering av passager.

Trafikstyrning - Viktoria2

Trafikstyrningsmodul med hänvisning och köhantering.

Passar för olika branscher

Modullösningen består av olika funktionspaket som vi anpassar efter era behov och förutsättningar. Våra kunder finns inom industri, entreprenad, ÅVC, livsmedel, logistik och transport samt energi för att nämna några områden.

Entreprenad

Entreprenad

Miljö och återvinning

Miljö och återvinning

Energi viktoria2

Energi

Industri och process

Industri och process

livsmedel viktoria2

Livsmedel

Logistik och transport

Logistik och transport

Viktoria2 - ett system med oändliga möjligheter