Temadagene en suksess

19. og 27. april arrangerte Flintab en temadag i hver av Helsingborg og Luleå. Ikke minst på den travle agendaen sto det store spørsmålet om fremtidig registrering og veiing.

Det var intens mingling både i sør og nord. Det foregikk dype og lettbente diskusjoner blant deltakerne og i sentrum for disse sto ofte Viktoria2, hvordan skape størst mulig lønnsomhet i bruken av registreringssystemet.

Men programpunktene strakk seg over mye lenger enn det. Når det gjelder generell bølgekunnskap; hvordan styre anlegget for høy driftssikkerhet og lave vedlikeholdskostnader; hvilke trender morgendagen har i vente.

Nettopp det å fortelle om fremtiden engasjerte mange. Spørsmålene var for eksempel om drift skulle skje i skyen, om kvitteringen fra terminalen har en fremtid, eller er det kanskje ingen terminal når appene tar over?

Men det var også stor interesse for de mer oppdaterte produktene og deres fordeler.

– Kundene fikk øynene opp for hvor mye vektens nøyaktighet påvirker økonomien. Fremfor alt hvordan vekten brukes, for eksempel med taraveiing og delt veiing, sier Håkan Nilsson, nasjonal systemselger.

Mange ønsket mer kunnskap om forebyggende vedlikehold og hvordan det styrker driftssikkerheten velkommen. Her fikk Flintabs temadagleder sjansen til å fortelle om den nye Easy-serviceordningen. Men når det gjaldt Viktoria2 og lønnsomhet steg temperaturen i salongene.

– Det var gode diskusjoner, deltakerne fikk nye perspektiver på hvordan Viktoria2 brukes av andre kunder og forståelse for hvorfor enkelte funksjoner ser ut som de gjør, sier regionselger Erik Kassermo.

Hele 90 prosent av deltakerne i Helsingborg og Luleå syntes temadagene var bra eller supergode, ifølge en undersøkelse. Fagene registreringssystem, optimal veiing, kjøretøyvekt, effektiv service/vedlikehold og rute/fremtidige trender endte på samme prosent.

De av dere som gikk glipp av dette arrangementet, sørg for å bestille på neste!