Energi

Kundene våre innen energisektoren er ledende innen bransjen, noe som gjør at vi kontinuerlig optimaliserer, utvikler og tilpasser produktene våre.

Produkter og tjenester vi tilbyr innenfor energisektoren retter seg primært mot kraft- og kraftvarmeindustrien med kommunale, statlige og private aktører. Innen denne bransjen stilles det høye krav til datasikkerhet, pålitelighet og dokumentasjon. Her er Flintab en ledende leverandør.

Med vår ekspertise innen veiing og måleteknikk utvikler vi moderne og effektive løsninger for ekstern brenselhåndtering og brenselbehandling. Våre kunders mål er å oppnå mest mulig energi fra hvert produkt eller råstoff. For å oppnå dette er det viktig med riktig mengde råstoff til rett tid – dette er et område vi er eksperter på.

Vi tilbyr effektive løsninger for ekstern brenselhåndtering og brenselbehandling. Vårt veiesystem Viktoria håndterer energiberegninger for fakturering per energimengde og beregning av CO2. Med Viktoria kan trafikken innenfor området styres videre til riktig sted via trafikkstyringsmodulen.

Integrasjoner med annet teknisk utstyr og programvare er vanlige innenfor dette forretningsområdet. Via vårt API eller skreddersydde integrasjoner kobles overordnede systemer som for eksempel transportledelse og programvare innenfor skogforvaltning

For kunder innen:

Varme- og kraftvarmeverk

Eksempler på bruksområder

Håndtere energistrømmen i et system

Hele kjeden med fuktprøver og energiberegninger håndteres i Viktoria Energi. Parametere for hvordan målingen skal utføres, stilles inn etter kundens krav. Vekt for energiprøver kobles til Viktoria for direkte registrering av vekt før og etter tørking, samt koblet til ordre/last. Data kan deretter håndteres i ulike systemer. Flintab selger for eksempel en ferdigpakket integrasjon mot Biometria.

Service-Borås-webb

Opprett trafikkstrømmer med trafikkstyring

Innenfor dette forretningsområdet er det vanlig med store anlegg med flere veier side om side. Selvbetjeningsterminaler, bommer og trafikklys håndterer veieprosedyrene og sikrer at trafikkflyten går så enkelt og raskt som mulig. Suppler med innpassering og køhåndtering for optimal flyt.

Energieffektiv bilvekt med oppvarming ved bruk av spillvarme

Med bilvekt 14-15 er oppvarming et vanlig tillegg. Innenfor energiområdet har man ofte tilgang til varmt returledningsvann. Derfor tilbyr vi vannbåren oppvarming til vår bilvekt, som støpes inn i både broer og fundament, og på den måten hjelper våre kunder med å spare mye energi.

Hårdvara och mjukvara till Viktoria2

Integrer med radiokontroll

Opprett strømmer og parametere for når bil skal gå inn for kontroll. Flintab har integrasjon mot løsninger for radiokontroll.

Kontroller trafikkstrømmen med et trafikkstyringssystem

Med tillegget vårt, Trafikstyrningssystem (TSS), kan trafikken dirigeres via ulike ruter eller sløyfer. Systemet kan kommunisere med andre system som produksjonsstyringssystem, for eksempel styring til tipplomme med køhåndtering. Underveis kan flere hjelpemidler styres automatisk, som for eksempel storskjermer, kameraer, bommer og trafikklys.

Effektiviser strømmen med båndvekter

Med vekter direkte i strømmen får du gode estimater over produksjonsstatus. Båndvekter kan installeres i de fleste eksisterende båndkonstruksjoner, der en eller flere ruller byttes ut og vekten justeres. Vekten kan overvåkes via Viktoria.

Oppdater lagersaldo i sanntid

Med Viktoria Onboard kan hjullastere med vekt kommunisere med Viktoria. Registrering av materiellforflytninger innenfor området kan registreres direkte i hjullasteren eller via lagerbevegelsesordre. Artikkel og tjeneste velges via skjermen.

Inpassage-energi

Inpassering

Bruk det samme systemet for innpassering til området som for veiesystemet – Viktoria. Enkelt og smidig. Ved tidlig registrering kan dirigeringsvalg gjøres til forskjellige steder i området. Gir også fordeler med å se statistikk om bilen som har kjørt inn og ut uten registrert veiing.

Registreringssystem-Viktoria2-Release-17-leverantör-webb

Spar manuell håndtering ved at leverandøren selv ser sine leveranser

Med den webbaserte Viktoria-rapporten kan leverandører se på sine respektive leveranser, for eksempel hvor mye de har levert, kvalitet, kWh og pris. Leverandøren kan selv eksportere rapportene.

Produkter for energisektoren

Sammen med våre kunder skaper vi smarte og sikre løsninger

Stockholm Exergi

"Viktoria2 har hevet nivået på anleggene"

Viktoria2 har effektivisert veieprosedyren ute på feltet. En kunde som har tatt imot det nye systemet med åpne armer er Stockholm Exergi.

Spela videoklipp
Borås Energi och Miljö

"Endelig kan vi gjøre separate veiinger."

Erik Ruthner på Borås Energi och Miljö forteller om hvordan de bruker Viktoria2 og vår Bilvekt 14-15 med delt veiing.

Eskilstuna-Energi-kundcase
Vattenfall AB, Heat Sweden

"Nå møtes man av solfylte smil"

Med Flintabs nye kraftige veiesystem, Viktoria2, løftes mye byrde fra de involverte ute på anleggene.

Eskilstuna energi och miljö - case
Eskilstuna Energi och Miljö

"En bilvekt kommer lastet"

Flintabs bilvekter vil snart finnes på hvert sted verdt navnet i Sverige. En av de siste som har blitt satt på plass er ved Eskilstuna kraftvarmeverk.