Energi

Våra kunder inom energisektorn är ledande inom branschen, vilket gör att vi ständigt optimerar, utvecklar och anpassar våra produkter.

Produkter och tjänster vi erbjuder inom affärsområdet Energi riktar sig främst mot kraft – och kraftvärmeindustrin med kommunala, statliga och privatägda aktörer. Inom branschen ställs höga krav kring datasäkerhet, driftsäkerhet och dokumentation. Här är Flintab en ledande leverantör.

Med vår expertis inom vägning och mätteknik skapar vi moderna och effektiva lösningar för yttre bränslehantering och bränsleberedning. Våra kunders mål är att få ut mesta möjliga energi av varje produkt eller råvara. För att det ska vara möjligt är det viktigt med rätt mängd råvara vid rätt tidpunkt – det flödet är vi experter på.

Vi tillhandahåller effektiva lösningar för yttre bränslehantering och bränsleberedning. Vårt vägningssystem Viktoria hanterar energiberäkningar för debitering per energimängd och beräkning av CO2. Med Viktoria kan trafiken inom området hanteras vidare till rätt plats via modulen trafikstyrning.

Integrationer till annan teknisk utrustning och program är vanligt inom affärsområdet. Via vårt API eller våra anpassade integrationer kopplas överordnade system som t ex transportledning och program inom virkes/skogshantering.

För kunder inom:

Värme- och kraftvärmeverk

Exempel på användningsområden

Hantera energiflödet i ett system

Hela kedjan med fuktprov och energiberäkning hanteras i Viktoria energi. Parametrar för hur mätning ska ske ställs in efter kundens krav. Våg för energiprov kopplas till Viktoria för direkt registrering av vikt före och efter torkning och med koppling till order/last. Data kan hanteras vidare i olika system, Flintab säljer exempelvis en färdigpaketerad integration mot Biometria.

Skapa trafikflöden med trafikstyrning

Inom affärsområdet är det vanligt med stora anläggningar med flera vågar i bredd. Självbetjäningsterminaler, bommar och trafikljus hanterar vägningssekvenserna och ser till att trafikflödet går så enkelt och snabbt som möjligt. Komplettera med inpassage och köhantering för optimalt flöde.

Energieffektiv fordonsvåg med uppvärm med spillvärme

Med fordonsvåg 14-15 är uppvärmning ett vanligt tillval. Inom affärsområde energi finns ofta tillgång till varmt returledningsvatten. Vi erbjuder därför vattenburen värme till vår fordonsvåg som gjuts in i både bryggor och fundament och hjälper på så vis våra kunder spara mycket energi.

Integrera med radiakkontroll

Skapa flöden och parametrar för när fordon ska gå in för kontroll. Flintab har integration mot lösningar för radiakkontroll.

Styr trafikflöden med Trafikstyrningssystem

Med vårt tillägg TSS kan trafiken dirigeras via olika rutter eller slingor. Systemet kan kommunicera med andra system som produktionsstyrsystem, exempelvis dirigering till tippficka med köhantering. Under sträckan kan flera hjälpmedel styras med automatik, exempelvis stordisplayer, kamera, bommar och trafikljus.

Effektivisera flödet med bandvågar

Med vågar direkt i flödet ges goda uppskattningar över produktionsstatus. Bandvågar kan installeras i de flesta befintliga bandkonstruktioner, där en eller flera rullar byts ut och vikten trimmas in. Vikten kan övervakas via Viktoria.

Uppdatera lagersaldon i realtid

Med Viktoria Onboard kan hjullastare med våg kommunicera med Viktoria. Registrering av materialförflyttningar inom området kan registreras direkt i hjullastaren eller via lagerförflyttningsorder. Via skärmen väljs artikel och tjänst.

Inpassage

Använd samma system för inpassage till området som för vägningssystemet – Viktoria. Smidigt och enkelt. Genom tidig registrering kan dirigering ske till olika platser i området. Ger även fördelar att se statistik kring fordon som har åk in och ut utan registrerat vägning.
Registreringssystem-Viktoria2-Release-17-leverantor-webb-q49s77i3frf5pp8wg5jhoxdiiaqithix3doxweu32s

Spara handpåläggning genom att leverantören själv ser sina leveranser

Med webbaserade Viktoria rapport kan leverantörer titta på sina respektive leveranser för se exempelvis hur mycket man levererat, kvalitet, kWh och pris. Leverantören kan själv exportera rapporter.

Produkter för energisektorn

Tillsammans med våra kunder skapar vi smarta och trygga lösningar

Stockholm Exergi

”Viktoria2 har höjt nivån på anläggningarna”

Viktoria2 har effektiviserat vägningsproceduren ute på fältet, en kund som tagit emot det nya systemet med öppen famn är Stockholm Exergi.
Spela videoklipp
Borås Energi och Miljö

"Äntligen kan vi göra separata vägningar"

Erik Ruthner på Borås Energi och Miljö berättar om hur de använder Viktoria2 och vår fordronsvåg 14-15 med delad vägning.
Vattenfall AB, Heat Sweden

"Nu möts man av soliga leenden"

Med Flintabs nya kraftfulla vägningssystem Viktoria2 lyfts mycket börda från berördas axlar ute på anläggningarna.
Eskilstuna Energi och Miljö

En fordonsvåg kommer lastad

Flintabs fordonsvågar finns snart på varje ställe värt namnet i Sverige. En av de senaste att komma på plats är vid Eskilstuna kraftvärmeverk.