Viktoria2 materialhantering

Ny produktlösning förenklar registreringen för större fastigheter

Vi har tagit fram en produktlösning för registrering av material med självbetjäning för till exempel köpcentrum, kontorshotell och andra större fastigheter. Syftet med produkten är att underlätta administrationen av materialhantering och ge en korrekt belastning baserat på kvantitet. Varje spelare inom fastigheten registrerar sin kvantitet av respektive fraktion, vilket enkelt hanteras via vår vågstation.

Beställningen är enkel:

Rulla tunnan på vågen

Identifiering på terminalen med kort eller nyckelbricka

Välj fraktion på pekskärmen

Registreringssystem Viktoria2

Systemet bygger på vågsystemet VIKTORIA2, där data hanteras i en central chef så att administration, faktureringsorder och rapporter hanteras för alla anslutna stationer. Integration kan göras med bland annat affärssystem för direktfakturering.

Välj rätt skala

Välj bland våra vågar för att hitta en passande storlek för ditt ändamål – från bänkvåg för små kärl till golvvåg för stora kärl.

Säkerställ korrekt registrering

För att ytterligare säkerställa korrekt registrering finns det flera möjliga sätt att integrera produkten med till exempel öppning av dörrar, start av komprimator och kameraövervakning. Olika element kan styra olika händelser. Anslutning görs med terminalens inbyggda relä eller med Viktoria API.

Enkel administration

En administratör kan använda webbklienten för att justera eller lägga till data, som att registrera en ny kundtagg. Med omklassificeringsappen kan även avvikelser och ytterligare poster läggas till. Kunder kan se sina registrerade vägar via rapportinloggning.

Följande produkter ingår i Viktoria2 materialhantering

Registreringssystem Viktoria2 hjälper dig med säker registrering och övervakning. Vårt registreringssystem är skalbart och har en prestanda som passar stora eller små företag.

Terminalen är utrustad med en 10″ pekskärm som är lätt att navigera igenom med grafiska bilder för de olika valen.
• Terminalen finns tillgänglig med eller utan kvittoskrivare.
• Digitalt kvitto via e-post hanteras av Viktoria.
• Inbyggda reläer

1100 x 850 som är anpassad till 660 liters behållare.
700 x 650 som är anpassad till 190 liters behållare.