Kundanpassade lösningar

Vi har många olika produkter och konfigureringar. Men ibland krävs det en anpassning där vi erbjuder en lösning efter era önskemål och behov. Viktigt för Flintab är också ett väl integrerat hållbarhetsarbete, på det viset stärker vi dina affärer. Allt handlar om att förbättra er verksamhet genom att spara tid, vara resurssnål och sänka kostnader.

I över 40 år har vi utvecklat produkter efter våra kunders specifika önskemål. Detta har gett oss rätt förutsättningar att konstruera vägningslösningar som fungerar i praktiken. Det kan vara krav på särskilda mått, skydd mot tuffa miljöförhållanden, kommunikationsgränssnitt eller anpassad programvara. Vi strävar alltid efter en funktionell lösning med högsta tänkbara kvalitet.

Komplexiteten i projekten kan variera. De enklaste och snabbaste projekten hanteras vanligtvis inom den vanliga projektmodellen.

Vi tar också fram lösningar för mer komplexa anpassningar. Sådana projekt kan innefatta kompletta system med ändringar i både mjukvara och hårdvara och förser kunden med en lösning helt enligt ställda krav.

En enkel men väldigt framgångsrik grundstrategi är att samarbeta med kunderna. Som samarbetspartners fördubblas chanserna att hitta de bästa innovativa lösningarna. Kontakta oss så tar vi tillsammans fram en lösning som möter just dina behov.

Flintab är med under hela processen

Hårdvara

Design

Tillsammans förstår vi behovet, specificerar krav och föreslår möjligheter och olika val. Vi ritar upp produkten, och kan även med 3D-verktyg lägga in den i sitt sammanhang.

Tillverkning

Vi ritar ingående detaljer, tillverkar och monterar.

Montage

Våra servicetekniker monterar lösning på plats hos er. Service och underhåll: Vi fortsätter ta hand om produkten under sin livstid.

Mjukvara

Design

Tillsamman förstår vi behovet, specificerar krav och föreslår möjligheter och olika val. Vi ritar upp funktionen och systemangränsningar.

Tillverkning

Vi utvecklar programvaran, testar och gör eventuella integrationslösningar.

Installation

Tillsammans installerar, testar och driftsätter vi programlösningen.

Exempel på lösningar vi gjort

Specialanpassade vågar inbyggda i större automatiserade system eller som på annat anpassas för placering inuti kundprodukter.

Anpassade lastcellsapplikationer för fordonsvågar, stora maskiner, volymkärl, masugnar m.m.

Komplexa styrskåp med olika interface mot kundens andra system.

Specialfunktioner i programvara för hantera önskemål som inte kan hanteras i standardprodukterna.