Välj Viktoria2 release:

Viktoria2
RELEASE 19

Bättre funktion och prestanda

Ta del av Viktoria2 release 19 där vi lyft både funktion och prestanda till en ny nivå. Genom att lyssnat på dig som kund samtidigt som vi uppdaterat med den senaste tekniken kan vi presentera vårt bästa vägningssystem hittills.

Funktionellt och användarvänligt

Med intuitiv kontroll och vässad funktion har vi lyckats förbättra både systemets möjligheter och prestanda. Vi har lyssnat och gjort det enklare för dig på jobbet.

Förbättrad web

Med Viktorias webbstöd kan vi erbjuda ett friare och mer flexibelt arbetssätt direkt i webbläsare utan behov av installation eller framtida uppdateringar. Upplev den nya versionen med fler funktioner och snabbare start och sökning.

Skräddarsydda anpassningar

Med fler funktioner och bättre kontroller kan vi nu erbjuda en säkrare registrering med användarupplevelsen i fokus. En annan nyhet är att dynamisk vägning tillkommit. Vi har gjort det enklare att göra rätt och svårare att göra fel.

Enkel integration

Öka effekten i ditt arbetsflöde genom att knyta ihop Viktoria med ditt affärssystemet till en smidig process. Vi har kompletterat vårt WebAPI med PUT och PATCH för ännu enklare integrationer.

Utökad mobilitet

Med omklassningswebben öppnas nya möjligheter för mobil övervakning, ett utmärkt komplement till förarterminaler, som även de finslipats med fler och mer flexibla funktioner.

Senaste byggtekniken

Flintab har anpassat Viktoria2 för senaste Microsoft miljön och release 19 har uppdaterats med nya ramverket .NET8. Tillsammans med en mer effektiv sök-hantering säkerställer vi både en förbättrad prestanda och kompabilitet med nya versionerna av Windows och MS-SQL.

Maximera effektiviteten med Viktoria2

Upptäck nyheterna i Viktoria2 release 19 som kan förenkla din dagliga vägningsrutin. Tveka inte att kontakta oss för att beställa uppgradering eller diskutera hur vi kan hjälpa dig att optimera din verksamhets vägningsprocesser.

Ökad användarvänlighet och lönsamhet med nya funktioner

I utvecklingen av Viktoria2 release 18 har vi noggrant lyssnat på våra användares önskemål, vilket har resulterat i betydande förbättringar av funktioner och användarupplevelsen.
Den senaste versionen har genomgått omfattande förändringar, särskilt inom webbgränssnittet, för att skapa en ännu smidigare och effektivare användarupplevelse. Utforska Viktoria2 och upplev den nya nivån av funktionalitet som gör arbetsprocesserna smidigare och effektivare.

Förbättrad användarvänlighet

Upptäck smidig navigering och intuitiv kontroll som öppnar upp helt nya möjligheter för att hantera vägningssystemet. Vårt webbgränssnitt är noggrant utformat med användarvänlighet i åtanke, vilket gör din arbetsdag smidigare och mer effektiv.

Skräddarsydda anpassningar

Nu introducerar vi flera nya alternativ för att anpassa gränssnittet efter din specifika verksamhet, med betoning på förbättrad kontroll, säkerhet och användarupplevelse. Detta skapar en ökad känsla av trygghet när du interagerar med systemet.

Realtidsövervakning och respons

Håll dig kontinuerligt informerad med realtidsdata och fatta snabba beslut genom övervakningsfunktionerna direkt i webbgränssnittet. Du har full kontroll när det är som mest avgörande.

Komplett funktionalitet

Vi har arbetat målmedvetet med att utveckla ett webbgränssnitt som omfattar alla centrala delar av ditt arbetsflöde. Nu har du möjlighet att utföra en mängd olika åtgärder och kontrollera funktioner direkt från din webbläsare.

Optimal Integration

Smidig integration med olika system och verktyg möjliggör en sömlös arbetsprocess. Vår förstärkta integrationskapacitet genom ett Web API garanterar att du kan optimera din arbetsprocess och maximera effektiviteten.

Säker användarupplevelse

Release 18 har certifikathanteringen förbättrats med möjlighet att använda testcertifikat. Dessutom har behörighetskontrollen fått förfinade funktioner, inklusive anläggningsbehörighet, för en trygg och säker användarupplevelse.

Maximera effektiviteten med Viktoria2

Vårt registreringssystem Viktoria2 är skapat för att förenkla och säkra ditt arbete samtidigt som det ger dig ökad kontroll över din arbetsprocess. Genom vår anpassningsbara plattform har du friheten att anpassa Viktoria2 efter dina specifika behov och din arbetsmiljö. Denna flexibilitet möjliggör maximal effektivitet och hjälper dig att uppnå de önskade resultaten i ditt arbete.

Viktoria2
RELEASE 17

Med release 17 fortsätter vi arbetet med att utveckla våra webb-funktioner.
I den nya releasen presenterar vi en ny layout med bättre gruppering av de nya registren, dessutom nås fler funktioner med tangentbordet för en bättre användarupplevelse. Det finns nu också flera alternativa sätt att identifiera en chaufför vid terminalvägning och en spärrlista för lagerplats och inställningar för makulering. Vidare har funktionerna för avfallskoder förbättrats, liksom vårt webAPI. Många nyheter alltså!

Nya och förbättrade funktioner som leder till bättre lönsamhet

Webb-funktioner

För att få en större flexibilitet och möte kraven på att kunna använda Viktoria2 på olika plattformar så fortsätter vårt arbete med att utveckla våra webb-funktioner.
I den nya releasen presenterar vi en ny layout med bättre gruppering av de olika registren och möjlighet att använda favoriter.
Fler funktioner nås nu med tangentbordet för en effektivare och mer användarvänlig inmatning.

Identifiering av chaufför/fordon

Det finns nu flera alternativa sätt att identifiera en chaufför vid terminalvägning och det går att ställa in vilka alternativ som ska vara synliga för chaufförerna.
”Blippa” RFID-kort finns givetvis kvar som vårt huvudalternativ, en snabb och säker identifiering, men i vissa fall kan det vara bättre med att chauffören kan identifiera sig med registreringsnummer eller med en kod.
Alla tre metoder stöds och dessa kan även kompletteras med kameraavläsning av registreringsskylt.

Ständiga förbättringar

En mängd mindre förbättringar är införda i vanlig ordning.
Nu finns t.ex möjlighet att bestämma om:
– en roll får ändra innehåll i en order eller inte
– rollbehörighet för energi respektive koordinering
– vågsedel kan genereras både vid in- och utvägning
– spärrlista för lagerplats är infört
– inställningar för makulering och mycket mer.

Avfallskoder

Funktionerna för avfallskoder, tidigare EWC-koder, har förbättrats.
Det går nu att ange flera avfallskoder för en och samma artikel och endast de förvalda alternativen kan användas vid vägning av denna.
Det är nu inställbart om chaufförer ska kunna välja bland dessa koder i terminalen eller om koderna alltid ska vara hanterade av den egna personalen.

API

Integrationer och utbyte av data mellan system blir allt viktigare.
Vårt webAPI utökas ständigt med nya anrop och det finns nu exempelvis möjlighet att uppdatera status på en transaktion för att flagga att fakturering är genomförd.

Uppdaterad drift och utvecklingsmiljö

Flintab använder och bygger Viktoria2 för att fungera i en modern Microsoft Windowsmiljö. Vilket innebär att en rad bakomliggande ramverk kan användas och inför release 17 har .NET versionen uppdaterats till .NET6, databasramverket till EFCore och internkommunikation till CoreWCF. Detta innebär förbättringar av prestanda och säkerhet och säkerställer kompabilitet med de senaste versionerna av Windows och MS-SQL.

Hårdvara till Viktoria

Vår registreringsutrustning förenklar ditt arbete! Viktoria2 är uppbyggt av moduler med olika tillvalsfunktioner och olika typer av användarkonton som gör det enkelt att anpassa till din verksamhet.

Viktoria2
RELEASE 16

Release 16 bygger vidare på Flintabs tradition av öppna systemlösningar. Tillkommit har en rad nya och förbättrade lösningar för integration och webbåtkomst med funktioner för enklare registrering och avvikelsehantering. Andra funktioner som genomgått en större översyn är hanteringen av batch, omklassning och avfallskoder. Förutom fler funktioner, ökad tillgänglighet och enklare förvaltning kan systemet erbjuda ett mer flexibelt och mobilt arbetssätt.

Vårt registreringssystem har blivit mer flexibelt och mobilt

Omarbetad batchhantering

För att ge en bättre användarupplevelse har vi i den nya revisionen sett till att utveckla funktionen för batchhantering. Tillsammans med flera nya funktioner har programmet gjorts betydligt mer lätthanterligt. En stor funktionell förbättring är att batchtransaktionerna ärver information från huvudet som innebär att ändringar slår igenom och att generell information kan synkroniseras på ett effektivare sätt.

Flexibilitet med ny webbåtkomst

Vi fortsätter vår webbsatsning för att ge ökade möjligheter till enklare åtkomst och förvaltning av registreringssystemet. Med webben kan du nu utföra flertalet av de viktigaste funktionerna som den installerade klienten tillåter. Åtkomsten till systemet från mobila enheter som surfplattor, telefoner eller kontorsdatorn ger en helt annan flexibilitet och frihet.

Passagehantering för ÅVC kompletteras

Integrationen med folkbokföringsregistret för kontroll av kommuntillhörighet via körkort kompletteras nu med en möjlighet att även kontrollera om personen har en annan fastighet än bostadsadressen i kommunen. Detta innebär att inte bara de som är skrivna och bor i kommunen får tillgång till ÅVC-anläggningarna, de med fritidshus och liknade innefattas också. Det går att ge dem kategorier med olika begränsningar och öppettider för anläggningarna.

Ny hantering av avfallskoder följer föreskrifter

Med den nya lösningen för avfallskoder (tidigare EWC-koder) kan man förutom att förregistrera en kod för varje artikel också ange om uppgiften ska vara obligatorisk eller inte vid vägningstillfället. Det är dessutom möjligt att ange kod för en order. Det förladdade avfallsregistret är kompletterat med markering för farligt avfall. Den nya funktionaliteten ger dig goda möjligheter att följa Naturvårdsverkets föreskrifter.

Ny lösning för avvikelsehantering

Vi har i Release 16 tagit fram en ny lösning för en mer styrd, säker och spårbar hantering av avvikelser i verksamheten. Med den nya avvikelsehanteringen står du bättre rustad för att hantera och debitera avgifter för olika felsituationer som din anläggning drabbas av vilket på sikt både leder till en bättre lönsamhet men sannolikt också till att mindre antal fel begås. Lösningen finns att beställa som ett tillvalsprogram till Viktoria2.

Förbättrad Webb-API

Vi har jobbat vidare med öppna systemlösningar och förbättringar av vårt Webb-API, som ett antal nya anrop för enklare synkronisering av ett system med Viktoria2. De senaste anropen besvarar snabbt och enkelt frågan om något har ändrats efter angiven tidpunkt, skulle så vara fallet återrapporteras en lista med ändrade poster, i vissa fall även poster från underliggande register.

Hårdvara till Viktoria2

Vår registreringsutrustning förenklar ditt arbete! Viktoria2 är uppbyggt av moduler med olika tillvalsfunktioner och olika typer av användarkonton som gör det enkelt att anpassa till din verksamhet.