Passagekontroll med Viktoria2 för ÅVC

Funktionen för kontroll och registrering av passager är helt integrerad med övriga Viktoria2 och kan användas när en mer avancerad passagehantering önskas. Den är speciellt designad för de krav som ställs för moderna återvinningscentraler (ÅVC) eller andra anläggningar där kontrollen och säkerheten är ytterst noggrann.

Automatisk fakturering av företagsbesök

Bättre arbetsmiljö

Systemet skiljer privat från företag. Begränsning av antal samtidiga besökare på en anläggning.

Bättre kontroll och besöksstatistik

Stöd för vilka ­kommuner som har tillgång till ­anläggningen. Bra analysunderlag för beläggningsplanering.

Möjlighet för privatpersoner att identifiera sig med körkort

Koll på vem som lämnar avfall - utan manuell hantering

Endast besökare från den egna kommunen eller samverkande kommuns anläggningar har tillgång till anläggningen. Vilket ger lägre kostnader och minskad mängd avfall från andra kommuninvånare än de egna.

Systemet gör det enkelt att skilja företagare från privatpersoner. Företagare har egna kort och tillhör en egen kategori med egna villkor. Detta underlättar för personalen på ÅVC som slipper sköta besöksidentifiering och betalning. Personalen slipper att agera kontrollanter för att avgöra om besökaren är företagare eller inte.

 • Ger enbart möjlighet att komma in på sin egen kommun eller samverkande kommuns anläggningar.
 • Minskad mängd avfall från andra kommuninvånare än sina egna.
 • Systemet tillåter olika antal gratis besök samt olika besökstider beroende på kategori av besökaren.
 • Antalet gratis besök kan kopplas med typen av avfallsabonnemang t.ex. villa, lägenhet eller förening.
 • Företagare har egna kort som tillhör en egen kategori med egna villkor.
 • Slipper kontanthantering.
 • Mindre trängsel pga större mängd avfall per besök.
 • Möjlighet att begränsa antal bilar inne samtidigt på området.
 • Personalen slipper att diskutera och skilja. privatpersoner och företagare.
 • Förhindrar inpassage även om grinden till anläggningen är öppen, bra på morgon och kväll då personal finns inne men anläggningen fortfarande är stängd.
 • Statistikrapporter via webbläsare utan krav på klientinstallation.
 • Rapporter kan visas genom grafisk presentation eller via traditionella textbaserade.
 • Möjliggör planering av personaltäthet m.m.
 • Uppföljning av förändringar, hur vissa åtgärder påverkar kunderna (brukarna).
 • Minskad fordonstrafik pga färre besök eftersom större mängd avfall lämnas per besök.
 • Minskad fordonstrafik om möjlighet finns att lämna till närmaste ÅVC central istället för endast ”sina egna” (gäller de som har integration med andra kommuner).
 • Viktoria2 är designat och utvecklat med fokus på en centraliserad lösning där alla anläggningar är konfigurerade i samma installation och anslutna till en gemensam databas. Systemet är skalbart och möjligt att konfigurera för olika driftsförutsättningar, och kan möte speciella behov som t.ex. lokal redundans.
 • Via övervakningsbilder kan operatören enkelt övervaka samt ge support till en besökare. Genom nyutvecklade funktioner kan samtliga ingående anläggningar övervakas och styras från en central operatörsfunktion.
 • Prestandatester är genomförda med tusental transaktioner/timme och tiotusentals transaktioner/dygn.
 • Det finns ett stort antal tilläggsfunktion för anpassa både mjukvaran och hårdvaran för olika verksamhetsmiljöer, t.ex. terminaler, bommar, trafikljus, kameror, displayer, PLC m.m.
 • Automatisk fakturering kan ske på olika sätt.
 • Integration med kundens egna affärssystem.
 • Integration med Flintab:s utvalda samarbetspartner för extern fakturering.
 • Integration med betalautomat för direkt kortbetalning via Mastercard eller Visa.
 • Android-app för mobil eller tablet för tex registrering av besökare
 • I nya Viktoria2 ligger fokus på att besökare ska registrera sina besök själva. En effektiv lösning som ger mindre väntetider och minskade kostnader. Språkval på terminalen. Identifiering kan ske med körkort, beröringsfria RFID kort eller ANPR kamera (automatisk avläsning av registreringsskylt). Systemet kan kontrollera behörigheten genom slagning i folkbokföringsregistret via integration med Syna. Virtuella kort möjliggör olika typer av registreringar på ett och samma ID kort.

Viktoria2 är vårt kraftfulla vägnings- och registreringssystem.

Viktoria2 hjälper er att koppla upp er utrustning för ett obrutet informationsflöde från registrering till affärssystem. Registrering som sker via självbetjäning, terminaler eller mobila lösningar. Med ett gemensamt system för alla vägningsflöden kan Viktoria2 hjälpa er att ha koll på era material, lagerplatser och saldon.

Detta system är utvecklat för flera verksamheter:

 • Recycling
 • Entreprenad
 • Energi
 • Transport
 • Logistik

Viktoria2 är genom sin uppbyggnad med olika moduler anpassad för olika branscher.

Genom anslutningsmöjlighet till olika utrustningar finns möjlighet att registrera:

 • Vikt: Vägningssystem för artiklar med viktpris
 • Volym: Volymmätningssystem för artiklar med volympris​
 • Antal: Räknesystem för artiklar med styckpris
 • Passager: Passagesystem för t.e.x återvinningscentraler
 • Butiksavfall: Butiksavfall för galleriasystem
 • Energimängd: Energisystem för artiklar med energipris genom fuktberäkning