Viktoria2 trafikstyrning

Funktioner för hänvisning och köhantering av trafik.

För att undvika trängsel och olyckor och få ett smidigt och bra flöde på din anläggning hjälper dig Viktorias trafikstyrningsmodul med hänvisning och köhantering. När man registrerar in en leverans visar systemet vart du ska köra i terminaldisplayen eller i en textdisplay.

Ofta kan hänvisning till slutdestination göras direkt men om trafiken ska till en tipphall med flera fack är det vanligt att trafiken hänvisas till en köportal i anslutning till tipphallen.

Väl vid köportalen checkas fordonet in i kösystemet som samverkar med tipphallsstyrningen för att kunna dirigera transporten vidare till rätt fack när det är ledigt. Styrningen kan baseras på t.ex. typ av material eller fordon. Även prioritering av viss trafik eller köportal kan konfigureras.

Viktoria2 är vårt kraftfulla vägnings- och registreringssystem.

Viktoria2 hjälper er att koppla upp er utrustning för ett obrutet informationsflöde från registrering till affärssystem. Registrering som sker via självbetjäning, terminaler eller mobila lösningar. Med ett gemensamt system för alla vägningsflöden kan Viktoria2 hjälpa er att ha koll på era material, lagerplatser och saldon.

Detta system är utvecklat för flera verksamheter:

Viktoria2 är genom sin uppbyggnad med olika moduler anpassad för olika branscher.

Genom anslutningsmöjlighet till olika utrustningar finns möjlighet att registrera: