Fordonsvågar 14-15 Heavy Duty

För tyngre vägning.

För att möta behovet av tyngre vägning och specialbilar har vi tagit fram en Heavy Duty (HD) version utifrån vår framgångsrika fordonsvåg 14-15.
Vågen är dimensionerad för att klara singelaxeltryck på 32 ton, boggietryck på 50 ton samt trippelboggietryck på 60 ton. För att klara ökade axeltryck utförs vågen i sektioner om sex meter.
Vågen erbjuds normalt med en bredd upp till fyra meter och med längderna tolv meter och 24 meter. Andra dimensioner kan ges efter diskussion med Flintab.

Krävs det ytterligare krav på axeltryck eller bredd kan två bryggor placeras parallellt. Detta ger en våg som klarar ett axeltryck på 75 ton.

Kontakta oss så berättar vi mer
036-31 42 00 eller support@flintab.se

Konstruktioner

Fordonsvåg 14-15 HD är konstruerad och tillverkad med en metod där armeringen spänns upp för gjutning. Denna tillverkningsmetod ger överlägsen hållbarhet och vågen behåller sin ursprungliga form för ett exakt vägningsresultat år efter år. Serviceluckorna är placerade i mitten av vågbryggorna i nedsänkt och suterräng utförande. Detta för att minska problem som annars uppstår om de är placerade i hjulspåren. Fordonsvågen kan förses med avkörningsskydd för bättre säkerhet och arbetsmiljö.

Platsgjutet fundament

Fordonsvåg 14-15 HD 12 x 4 m med platsgjutet fundament.

Prefabricerade fundament

Fordonsvåg 14-15 HD 12 x 3 m med prefabricerade fundament.

Delad vägning

I normalutförande består Flintabs fordonsvåg Heavy Duty (HD) av sex meters fristående bryggor, detta ger möjlighet till delad vägning. Delad vägning ger en noggrannare våg. Det ger ett snabbare vägningsförfarande, tillåter olika material på bil och släp. Ytterligare en fördel med två bryggor är att det ger ökad driftsäkerhet, då en av bryggorna alltid kan hållas i bruk vid service och underhåll. För att bara nämna några fördelar.

Värme i vågen för ökad driftsäkerhet

För att undvika isiga bryggor, driftstopp och felvägningar vintertid rekommenderar vi att välja till uppvärmning av vågen. Detta ökar driftsäkerheten av vågen vintertid samt att inga ”tvättbrädor” bildas av bilarna vid start och stopp på vågen. Isbildning kan påverka vägningsresultatet markant och orsaka driftstopp. Därför kan vi erbjuda att installera värme i såväl vågbrygga som fundament för att förhindra isbildning underifrån.

Temperatur- och fuktgivare minimerar energikostnader och klimatpåverkan

Som tillval kan ni välja vår temperatur- och fuktgivare vilken gjuts in i vågen. Den sänker energiförbrukningen avsevärt och minimerar klimatpåverkan. Givaren känner av om vågen trots minusgrader är torr (avsmält) och sänker då värmen. För företag som är certifierade enligt ISO 14001 är vår temperatur- och fuktgivare ett självklart val.

Kapacitet och mått

Längd: 12 m
Bredd: 3 m
Fundament: prefabricerat

Längd: 24 m
Bredd: 3 m
Fundament: platsgjutet

Längd: 12 m
Bredd: 3 m
Fundament: platsgjutet

Längd: 24 m
Bredd: 3,5 m
Fundament: platsgjutet

Längd: 12 m
Bredd: 3,5 m
Fundament: platsgjutet

Längd: 24 m
Bredd: 4 m
Fundament: platsgjutet

Längd: 12 m
Bredd: 4 m
Fundament: platsgjutet

Parallellutförande
Längd: 10 m
Bredd: 5 m
Fundament: platsgjutet

Längd: 24 m
Bredd: 3 m
Fundament: prefabricerat

Vilket utförande som är lämpligt, samt vilken maxkapacitet och upplösning vågen ska ges, bestäms utefter vilka fordonstyper som vågen ska användas för. Det finns alltså ingen uttryckt maxkapacitet, utan det är axelvikter och axelavstånd som avgör utförandet.

Tillval fordonsvåg 14-15 Heavy Duty (HD)

Terminaler

Terminaler för självbetjäning, chauffören kan själv identifiera sig och sitt material direkt från sitt fordon.

Rampstöd

Rampstöd underlättar byggnation av ramper vid ovan­påliggande installation.

Bommar och trafikljus

Bommar och trafikljus för att styra trafiken och för att höja ­trafiksäkerheten.

RFID-tagg

RFID-tagg, för identifiering av fordon.

Automatisk avläsning

Funktion för automatisk avläsning av registreringsskylt (ANPR).

Trafikstyrningssystem

Trafikstyrningssystem för att styra och vägleda trafiken inom ett specifikt område.

Svängbart terminalfäste

Svängbart terminalfäste, kan minska skador på terminal vid en påkörning.

Elektrisk uppvärmning

Elektrisk uppvärmning i fundament och vågbryggor. Håller vågen både trafiksäker och isfri under vintern.

Avkörningsskydd

Avkörningsskydd i signalfärg. Skydd/hjälpmedel mot avåkning från vågen.

Stordisplay

Stordisplay som ger chauffören möjlighet avläsa vikten från sitt fordon på lite längre avstånd.

Vägningskamera

Kamera för stillbild eller videoövervakning, identifiera vilken typ av last som finns på fordonet.

Sidoväggar

Prefabricerade sidoväggar, sidovägg vid till exempel nedsänkt utförande eller för suterräng utförande.

Rister

Rister innan våg för att minska risken att t.ex. sand, grus eller ­snömodd hamnar på vågen vilket kan påverka driftsäkerheten.

Vattenburen uppvärmning

Vattenburen uppvärmning fundament och i vågbryggor, håller vågen
trafiksäker och isfri under vintern.

Reflexstolpar

Reflexstolpar som guidar chauffören på och av vågen.

Sidokjolar

Sidokjolar på vågbryggorna minskar risken att smuts hamnar under
vågbryggorna och påverkar driftsäkerheten.

Fotocellsavläsning

Fotocellsavläsning för att identifiera att hela fordonet står korrekt på vågen.

Serviceluckor

Serviceluckor som är centralt placerade för en god tillgänglighet vid
service och rengöring.

Trappa till terminal

Trappa till terminal. Underlättar vid t.ex. byte av kvittorulle.

Video Fordonsvåg 14-15

Spela video om Fordonsvåg 14-15