Entreprenad och gruvindustri

Inom detta affärsområde erbjuder vi produkter och tjänster speciellt anpassade för framtagning och försäljning av bergmaterial, ballast, asfalt med mera.

Flintab utvecklar lösningar som leder till effektivare processer genom kontroll, uppföljning och självbetjäning med automatiserad övervakning.

Information om order, beställd mängd per leverans och lagerförda mängder gör det lättare att kontrollera och spåra de stora materialflödena. Genom att väga vid flera tillfällen kan informationen användas för att följa upp verksamheten. Interna materialförflyttningar, flexibilitet för hantering av olika materialtyper och vägning under drift möjliggörs med bandvågar, hjullastarvågar och fordonsvågar.

Med integration gentemot system som t ex hjullastarvåg, transportledning och affärssystem gör att de sista pusselbitarna faller på plats.

För gruvindustrin erbjuder vi Heavy-Duty fordonsvåg för stora laster och maskiner. Med vår gjutform kan vi justera bredd och längd för att passa önskemål kring storlek och vikter på hundratals ton.

För kunder inom:

Grushantering

Ballast

Asfaltshantering

Täktbrytning

Gruvbrytning

Exempel på användningsområden

Fordonsvåg 14-15 Heavy Duty för tunga fordon

Fordonsvåg 14-15 Heavy Duty utförd exempelvis som en 5 x 10 meter våg vilken tar en axelvikt 75 ton. Dumper passerar över vågen och vikten registreras automatiskt med hjälp av trådlös tagg på respektive fordon. Vikterna följs sedan upp i Viktoria.

Fordonsvåg med rist

Vid grustag blir det mycket sand och grus från däcken som kan samlas under vågen och försämra vägningen. Genom att installera en rist före vågen undviks problem och sparar tid från rengöring av vågen. Flintab kan levererar en komplett uppsättning för montaget.

Effektivisera flödet med bandvågar

Med vågar direkt i flödet ges goda uppskattningar över produktionsstatus. Bandvågar kan installeras i de flesta befintliga bandkonstruktioner, där en eller flera rullar byts ut och vikten trimmas in. Vikten kan övervakas via Viktoria.
Bild-fordonsvåg-14-40_3-pc4vyd0v94hvjfwchaxuhxw4zj9parini1dua19b10

Var flexibel med portabel fordonsvåg

Det är inte ovanligt att behovet av våg förändras när bergtäkter flyttar och utvidgas. Men vår portabla fordonsvåg är flytten inte svår. Även terminaler till vågen är portabla och kopplas mot Viktoria via 5G-modem.

Lasta direkt med hjullastarvägning och Onboard

Med Viktoria Onboard kan hjullastare med våg kommunicera med Viktoria och transaktioner hanteras direkt från maskinen. Vid infart registrerar besökande fordon sig och väljer material, vilket hjulastarföraren ser och kan direkt lasta. Möjlighet till kvitto vid utfart.

Frigör personal genom självbetjäning och kontroll

Med våra terminaler tillsammans med kameror som tar foto på last och registrerar fordonets nummerskylt kan utcheckning av material ske utan personal på plats. Det går även att komplettera med sensorer som känner att hela fordonet står över vågen och att lika många fordon som kört in också vägt ut. Konceptet ger tillgång till vågen dygnet runt och stora besparingar när personalen frigörs till annat arbete.
Registreringssystem-Viktoria2-Release-17-leverantor-webb-q49s77i3frf5pp8wg5jhoxdiiaqithix3doxweu32s

Integrera med transportledning

Med Viktoria API är det enkelt att integrera vägningsdata med exempelvis planeringprogram och transportstyrningsdata med uppgifter för fakturering.

Produkter för entreprenad och gruvindustri

Tillsammans med våra kunder skapar vi smarta och trygga lösningar

NCC Industry

"Det är viktigt att få feedback ute på fältet"

NCC Industry styr och kontrollerar sina 80 fordonsvågar från sitt kundcenter på Pulsenområdet i Borås. Flintab gjorde ett rutinbesök på sambandscentralen Kundcenter för att se hur arbetet med Viktoria2 fortskrider.

”Viktoria2 gör att systemen pratar med varandra”

Sandahls Grus & Asfalt AB har använt sig av Flintabs fordonsvågar och Viktoria allt sedan starten 1991. Det småländska familjeföretaget har nu uppdaterat registreringssystemet till Viktoria2 vid samtliga sina stationer.