NYHETER FRÅN FLINTAB

Presskontakt: Pär Arlebrand, VD Tel 036 – 31 42 00 eller info@flintab.se

2020-04-02

Flintab är nu certifierade för Arbetsmiljö ISO 45001
Certifierat ledningssystem för arbetsmiljö ISO 45001

Vi har valt att certifiera även vårt ledningssystem för arbetsmiljö. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi är övertygande om att detta skapar ett säkrare, hälsosammare arbetsklimat och ökar välmåendet på arbetsplatsen.  Flintab har ett mål om en olycksfri arbetsplats, för såväl företagets egna medarbetare som de som engageras i våra projekt. En stark förebyggande säkerhetskultur är bärande för att lyckas och vi arbetar därför målmedvetet med att bygga vår interna kompetens.

– En certifiering enligt ISO 45001 är ett sätt att visa, både internt och externt, att företaget är dedikerat till att systematiskt förbättra sitt arbetsmiljöarbete och uppfylla samt  överträffa intressenters förväntningar inklusive lagkrav och krav från Arbetsmiljöverket, säger kvalitets- och miljöansvarig Andreas Eneving.

– Ledningssystemet hjälper oss att förstå Flintabs förutsättningar; Vilka utmaningar står vi och vår bransch inför? Vilka intressenter har vi och vad förväntar sig dessa av oss framöver? Vad krävs av oss för att vi ska vara en attraktiv arbetsplats för både nuvarande medarbetare och kommande talanger?

2020-03-02

Flintab deltar på SBMI:s branchdag i Stockholm 2020-04-01
Välkomna att träffa våra duktiga medarbetare Marcus Patring och Conny Andersson som deltar som utställare på branschdagen.

2019-12-09

Viktoria2 ÅVC med betallösning installerat på Sysavs återvinningscentraler
Den 4/12 togs Sysav:s samtliga 20 inpassager på 15 st olika anläggningar, för 14 kommuners ÅVC:er, över i skarp drift. Samtlig hårdvara och Viktoria2 fungerade perfekt redan från start.

Några nyheter i leveransen:

– Automatisk registrering av nya besökare via integration till folkbokföringsregistret
– Betalautomat för Visa och Mastercard
– Komplett faktureringstjänst via integration till finansbolag
– Behörighetskontroll via registreringsnummer med ANPR kamera
– Fullt stöd för GDPR med både manuell och automatisk anonymisering

Vi svarar gärna på frågor om Viktoria2 ÅVC med betallösning 036-31 42 00

https://www.sysav.se/Privat/Atervinningscentraler/passersystem-vid-sysavs-atervinningscentraler

Sysav passersystem

2019-09-11

Samarbete med tyska Griptech GmbH ger Flintab ett kraftfullt erbjudande inom mobil vägning.
Griptech är en europeisk leverantör av högkvalitativa och innovativa lösningar för mobil vägning. Flintab AB blir nu distributör med ensamrätt för Griptech GmbH i Sverige, Finland och i Norge. 

– Griptech är sedan tidigare leverantör av mobila vägningssystem till oss, men med vårt utökade samarbete och fokus ser vi tillväxtmöjligheter på nya marknader, säger Mikael Kolemainen, försäljningschef på Flintab AB.

I och med satsningen på de mobila lösningarna kommer Flintab att utbilda personal och skapa en serviceorganisation med specialister inom mobil vägning.

För mer information
https://www.flintab.se/produkter/vaagar/truckvaagar/
https://www.griptech.eu/en/home.html

Kontakt
Mikael Kolemainen
Försäljningschef
036-31 42 04
mikael.kolemainen@flintab.se

2019-09-03

Flintab har inlett ett samarbete med det franska vågföretaget Precia Molen
Precia Molen består av ett nätverk med agenter och distributörer i mer än 40 länder över hela världen. Vi tror att en stark samarbetspartner som Precia Molen kommer att ge Flintab förutsättningar till en långsiktig tillväxt både i Sverige och i dom övriga nordiska länderna.

 

Företaget består av tre divisioner:

  • Precia-Molen SA, en produktions- och försäljningsavdelning, ansvarig för produktdesign och tillverkning och försäljning av vägningsutrustning.
  • Precia-Molen Service, ansvarig för installation av ny utrustning, service efter försäljning, underhåll och kalibreringar.
  • Precia-Molen, en internationell division med flera dotterbolag över hela världen ansvarig för försäljning, service och kalibrering i hela sina respektive länder. I vårt samarbete kommer Flintab att kunna ta del av Precia Molens produktportfölj och även ha förmånen att få delta i utvecklingsprojekt inom vägning. Vi har startat ett samarbete inom utbildning och personalresurser, under början av 2019 kommer Precia Molen att placera en säljkoordinator på vårt huvudkontor i Jönköping.  Säljkoordinatorns uppgift blir att supporta och driva försäljningen av Precia Molens produkter på den nordiska marknaden. Vi tror att en stark samarbetspartner som Precia Molen kommer att ge Flintab förutsättningar till en långsiktig tillväxt både i Sverige och i dom övriga nordiska länderna.

2019-09-03

Flintab har bildat ett dotterbolag i Finland – Flintab OY, med placering i Kotka
I enlighet med vår tillväxtstrategi för dom Nordiska länderna etablerar vi nu ett bolag i Finland. Med vårt nya bolag kommer vi att etablera Flintab:s varumärke och produkter på den Finska marknaden. Vi har anställt Joni Salovaara i det nya bolaget som ansvarig säljare för Finland.

 

Mikael Kolemainen

mikael.kolemainen@flintab.se

2019-09-03

Flintab medverkar vid kursdag Industriell vägning 22-23 okt
Information om kvalitetstänkande och regelsystem inom industriell vägning i Sverige. Du kommer att kunna värdera hur korrekt ett vägningsresultat är ur ekonomisk- och kvalitetssynpunkt och dessutom undvika fallgropar i det svenska regelsystemet.
SMQ Conference i samarbete med Swedac och Swedish Metrology and Quality AB

2019-06-25

Sysav inför passersystem från Flintab för sina 15 återvinningscentraler
Sysav, som har 15 återvinningscentraler, har investerat i ett heltäckande system från leverantören Flintab.

Syftet är att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna på återvinningscentralerna, som ibland upplever stölder och hotfulla situationer. Sysav kommer dessutom att samla in statistik som bland annat visar flöden på återvinningscentraler samt fördelning av besök över kommungränserna. Det ska också bli enklare för företag att betala.

– Vi valde Flintab som leverantör då de kunde erbjuda den bästa helhetslösningen som matchade våra behov. De visade på branschkunnande och hade mycket goda referenser. Vi jobbar kontinuerligt för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Med det nya systemet får vi bra kontroll på flöden, det blir enklare att följa upp hot, våld och stölder samt att vi får en smidigare betallösning för företagen, säger ansvarig projektledare Olof Linde på Sysav.

Svenskägda Flintab, som utvecklar helhetslösningar för registrerings- och vägningssystem, gick vinnande ur den upphandling som Sysav gick ut med under hösten 2018 som avsåg passersystem till återvinningscentraler

Sysav erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

2019-06-25

Nu lanserar vi Viktoria2 ONBOARD!
Med realtidsvägning och registrering direkt i hjullastarens skopa får ni ett bättre flöde, säkrare arbetsmiljö och effektiviserad verksamhet.

Läs mer om Onboard här!

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur du kan effektivisera din verksamhet med vårt system: 036-31 42 00 eller info@flintab.se.

2019-06-25

NCC använder vårt digitala vägningssystem Viktoria2 – direkt kopplat till affärssystemet. Snabbare, enklare och effektivare.
Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur du kan effektivisera din verksamhet med vårt system: 036-31 42 00 eller info@flintab.se. Välkommen!

2019-06-25

Flintab AB och norska IT-företaget Reknes AS inleder strategiskt marknadssamarbete
Parterna tillkännagav idag att de har ingått avtal om att Reknes har blivit exklusiv återförsäljare av Flintabs industriella vågar och vägningssystem för den norska marknaden.

“Vi är mycket glada att etablera Flintabs starka varumärke i Norge och Reknes är en idealisk partner för oss”, säger Pär Arlebrand, VD för Flintab AB.

Flintab utvecklar, tillverkar och marknadsför vågar och vägningssystem för industri och kommun/offentlig sektor. Sortimentet är mycket omfattande från stora fordonsvågar till mindre paketvågar. Företaget fortsätter att växa och ökar sin omsättning. Som ett led i Flintabs tillväxtstrategi sker etablering på nya marknader med början i de nordiska länderna. Flintab Oy i Finland startades i februari och i och med samarbetet med Reknes blir Norge ny marknad.

VD för Reknes, Runar Oseberg Grøtting anser att avtalet kommer att ha stor inverkan på bolagets fortsatta tillväxt.

”Vi är mest kända som leverantör av affärssystem och automatiserade vägnings- och betalningslösningar för miljö- och återvinningsindustrin. När vi nu har exklusiv tillgång till hela Flintabs sortiment är det naturligt att expandera denna horisont. Entreprenörer, mat, energi, logistik och transport samt industri och process är naturmarknader där vi ser möjligheter”, säger Oseberg Grøtting.

Flintab AB är ett av Sveriges ledande företag inom industriell vägning. Företaget etablerar sig nu på fler marknader. Flintab AB är certifierat enligt ISO9001 och ISO14001.

Reknes AS är en ledande norsk leverantör av IT-lösningar för miljö- och återvinningsindustrin över 30 år. Bolaget utvecklar framtidsorienterad mjukvara och lösningar för olika ändamål för alla aktörer inom branschen. Reknes är certifierat enligt ISO9001 och ISO1400

Kontakt:
Flintab AB
Pär Arlebrand – VD
Tel. +46 (0) 36-31 42 33 eller par.arlebrand@flintab.se

Reknes AS
Karl-Inge Reknes – Styrelseordförande
Tel. +47 975 55 860 eller kir@reknes.no