Projektledning - vi tar ansvar för helheten

Våra projektledare leder processen från order, planering till implementering och driftsättning. Projektledaren utgår från Flintabs projektmodell. Vår process består av sju milstolpar vilka beskrivs vidare i vår projektmodell.

På Flintab är vi vana att leda komplexa projekt inom implementering och införande av system och vägnings¬lösningar. Vi tar ansvar för helheten och ser till att ditt projekt går i mål med bästa förutsättningar.

Vid system- och vågmontage finns det många intressenter vars krav och förväntningar ska mötas – ett projekt som kräver god samordning. Vår erfarenhet är att projektledning blir lönsamt för alla inblandade. Projektledaren ligger steget före, så att kundens behov uppnås på bästa sätt.

Flintabs projektledare leder processen strukturerat från order och planering till implementering och driftsättning. Projektledarens uppgift är att styra, samordna och leda medlemmarna i projektet samt vara en kontaktyta mot kunden. Resultatet är kvalitetssäkring och ett projekt som håller tidsplan och budget.

Projektledaren är ett stöd genom:

 • Ritningar, byggmöten, markarbete, leverans och montage av vågar.
 • Systemanpassningar och integration mot andra system.
 • Drifttagning, GoLive, testperiod och uppföljning.
 • Hur ofta möten eller annan form av återkoppling önskas ske under projektet.
 • Hur omfattande koordinering mellan olika inblandade parter blir, om Flintab exempelvis ska hantera många olika externa kontaktytor inom projektet.
 • Hur omfattande krav kunden har kring anpassad dokumentation.
 • Krav och anpassningar vid framtagning av kundunika eller specialtillverkade produkter.

Vad ingår?

Projektledarens roll anpassas efter omfattning och komplexitet på order, samt utefter kundens önskemål. Flintab har standardiserade upplägg för vanliga förekommande leveranser.

Projektledningen kan anpassas efter krav inom exempelvis:

 • Hur ofta möten eller annan form av återkoppling önskas ske under projektet.
 • Hur omfattande koordinering mellan olika inblandade parter blir, om Flintab exempelvis ska hantera många olika externa kontaktytor inom projektet.
 • Hur omfattande krav kunden har kring anpassad dokumentation.
 • Krav och anpassningar vid framtagning av kundunika eller specialtillverkade produkter.

Projekttiden beräknas vid offert och anges där. Vid komplexa affärer är det vanligt att en del tillkommer på löpande kostnad.

Fördelar med projektledning