Vägning och registrering inom olika branscher

Vi utvecklar anpassade branschlösningar med hög innovationsnivå för vägning och registrering. Det gör vi baserat på lång och gedigen erfarenhet inom en mängd olika områden. Våra lösningar delar vi in efter branscherna entreprenad och gruvindustri, miljö och återvinning, energi, logistik och transport, industri och automation, livsmedel och handel.

Kontakta oss på 036-31 42 00 eller info@flintab.se

Entreprenad och gruvindustri

Inom detta affärsområde erbjuder vi produkter och tjänster speciellt anpassade för framtagning och försäljning av bergmaterial, ballast, asfalt med mera.

Miljö och återvinning

Efterfrågan på lösningar för miljö och återvinning växer, där en ökad mängd avfall och ett ökat fokus kring vägning av olika fraktioner under livscykeln kräver genomtänkta helhetslösningar.

Energi

Våra kunder inom energisektorn är ledande inom branschen, vilket gör att vi ständigt optimerar, utvecklar och anpassar våra produkter.

Logistik och transport

Inom detta affärsområde fokuserar vi på materialhantering, med extra fokus på in- och utvägning av last. Vi har marknadens vassaste kompetens och erfarenhet inom vägning av fordonslast, lastkontroll, paketdistribution och lagerhantering.

Industri och automation

Flintab erbjuder produkter och tjänster anpassade för vägning inom all typ av tillverkningsindustri. Produkterna är framtagna med de tuffa industriella miljöerna som grund för att visa korrekt data vägning efter vägning.

Livsmedel och handel

Inom förpacknings- och livsmedelsindustrin är fokus på enkla och robusta lösningar. Produkterna är anpassade för höga krav på fukt och hygien. Automatisering och digitalisering medför lägre kostnader och mindre svinn.