Vi är en helhetsleverantör som utvecklar kundanpassade vågar och registreringssystem

Flintab är en komplett leverantör inom vågar och registreringssystem. Vi utvecklar produkter och tjänster för våra kunder oavsett verksamhet. Vår målsättning är att generera maximal affärsnytta. Det ställer höga krav på innovation, noggrannhet och kvalité – och affärsförståelse.

Flintab har en unik serviceorganisation som inkluderar projektledning, installation, support och service. Vi har servicekontor placerade i Malmö, Göteborg, Jönköping, Eskilstuna och i Sundsvall. Vi finns representerade i våra nordiska grannländer Finland, Norge och Danmark.
Vår vision är: Flintab skall vara Nordens ledande leverantör av marknadens smartaste och mest lönsamma vägningssystem.

Vi hjälper er att effektivisera och maximera verksamheten med våra unika lösningar – hela vägen från behovsanalys, installation och förvaltning. Du behöver bara en leverantör. Helheten gör skillnaden.

Kontakta oss! 036-31 42 00 eller info@flintab.se

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

Kvalitet är att välja en produkt från Flintab. Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 45001 samt ackrediterade av Swedac enligt ISO 17020 och ISO 17025. Detta ställer höga krav på vårt arbetssätt, verksamhetssystem och hantering av data och dokument.
Offentliga upphandlingar

Offentliga upphandlingar

Utvärderingsmodeller, CPV-koder, proportionalitetsprincipen, tröskelvärden, direktupphandling, RFI, avtalsspärr, allt detta är vardag för oss på Flintab.  
Biometria

Certifierad partner till Bometria

Flintab är certifierad partner till Biometria, tidigare SDC. Tillsammans med Biometria vill vi åstadkomma bästa möjliga lösningar för er i skogsnäringen. Certifieringen ger oss möjligheter att vara med att utforma framtidens produkter tillsammans med Biometria.  
Miljö och socialt

Miljö och socialt

Kvalitet är att välja en produkt från Flintab. Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 45001 samt ackrediterade av Swedac enligt ISO 17020 och ISO 17025. Detta ställer höga krav på vårt arbetssätt, verksamhetssystem och hantering av data och dokument.

Läs mer om hur vi arbetar i vår hållbarhetsrapport:

Vår historia

Vår historia

I början av 1870-talet tillverkade faktorismedmästaren Sven Johan Lindell en fiskvåg (bessman) i sin smedja i Vireda. Sonen Henning utvecklade produkten. 1877 flyttades verksamheten till Jönköping där den fortfarande är kvar. 1981 bildades företagen Flintab Vågsystem AB och Flintab Service AB och 1998 ombildades företaget till Flintab AB. Idag är vi experter inom vågar och system. Vi erbjuder ett stort utbud av produkter och tjänster. I företaget finns ca 70 anställda med utveckling av hårdvara och mjukvara samt service och support. Flintabs försäljnings- och serviceorganisation är rikstäckande och idag finns Flintab AB även representerade i Norge och Finland.

 

Gdpr

GDPR och Informationssäkerhet

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Flintab behandlar aldrig känsliga personuppgifter. Vi kan däremot registrera allmänna personuppgifter om dig som rör din arbetsplats. Se vår Integritetspolicy. Har du frågor gällande vår hantering av din data, kontakta vårt dataskyddsombud på: dpo@flintab.se.

Information i olika form är en vital del av Flintabs verksamhet och vi strävar ständigt efter att skydda denna på bästa sätt. Det handlar både om tekniska hjälpmedel och hur vi agerar i vårt arbete. För våra kunder hanterar Flintabs produkter kritisk data där produktens säkerhet därmed blir en viktigt faktor.
Målet är att informationssäkerhetsarbetet skyddar våra informationstillgångar från alla typer av hot, såväl externa som interna, samtidigt som en hög tillgänglighet ska hållas. Läs mer i vår informationssäkerhetspolicy.