Helhetsleverantör som utvecklar kundanpassade vågar och registreringssystem

Flintab är en komplett leverantör inom vågar och registreringssystem. Vi utvecklar produkter och tjänster för våra kunder oavsett verksamhet. Vår målsättning är att generera maximal affärsnytta. Det ställer höga krav på innovation, noggrannhet och kvalité – och affärsförståelse.

Vision

Vår vision är: Flintab skall vara Nordens ledande leverantör av marknadens smartaste och mest lönsamma vägningssystem.

Hela vägen

Vi hjälper er att effektivisera och maximera verksamheten med våra unika lösningar – hela vägen från behovsanalys, installation och förvaltning. Du behöver bara en leverantör. Helheten gör skillnaden.

Certifierad partner till Biometria

Flintab är certifierad partner till Biometria, tidigare SDC. Tillsammans med Biometria vill vi åstadkomma bästa möjliga lösningar för er i skogsnäringen. Certifieringen ger oss möjligheter att vara med att utforma framtidens produkter tillsammans med Biometria.

Offentliga upphandlingar

Utvärderingsmodeller, CPV-koder, proportionalitetsprincipen, tröskelvärden, direktupphandling, RFI, avtalsspärr, allt detta är vardag för oss på Flintab.

Kvalitetsarbete

Kvalitet är att välja en produkt från Flintab. Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 45001 och 27001 samt ackrediterade av Swedac enligt ISO 17020 och ISO 17025. Detta ställer höga krav på vårt arbetssätt, verksamhetssystem och hantering av data och dokument.

Miljö och socialt

Att jobba aktivt med hållbarhetsarbete blir till vinst för alla. Det gynnar samhället, människan, miljön och oss som företagare. Vi kan attrahera rätt personal, kunder och leverantörer som också delar våra värderingar.

40 år eller 151 år av vägning

I början av 1870-talet tillverkade Sven Johan Lindell en diskvåg i sin smedja i Vireda. Sonen Henning utvecklade verksamheten till Lindells vågfabrik AB, som 1877 flyttades till Jönköping, där den fortfarande är belägen.

Familjen Lindell ägde Lindells Vågfabrik fram till 1966, då den fusionerades med Stathmos och bildade Stathmos Lindell AB med huvudkontor i Jönköping. Företaget växte och etablerade servicekontor på samma platser där Flintab idag finns.

År 1981 grundades Flintab Vågsystem AB och Flintab Service AB, och 1998 ombildades företaget till Flintab AB.

Under 2022 blev Flintab en del av Dacke Industrier, vilker ger Flintab tillgång till Dacke Industriers omfattande resurser inom olika områden. Detta har inte bara skapat en stabil plattform för tillväxt för Flintab, det har också öppnat upp möjligheter för våra kunder.

Flintab har nu etablerat sig i Norge och kommer att erbjuda högkvalitativa vågar och system på den norska marknaden.

Innovation och utveckling

På Flintab har vi ett innovativt perspektiv. Våra produkter utvecklas ständigt för att passa olika verksamheter och för att möta marknadens behov av digitalisering och effektivisering.

Vi vill skapa lösningar som gör skillnad för vår kunder. Det innebär att vi utvecklar smarta och kundunika lösningar baserade på våra kraftfulla standardprodukter. Dessa integrerar vi mot kundens olika system.

Våra produkter behövs i många sammanhang. Allt vägs och registrering är a och o för att hålla koll på att det blir rätt. Vi har till exempel utvecklat delfin- och noshörningsvågar till Kolmården, våglösning för JAS-plan och komplexa vägningssystem för stora energiverk.
Vi samarbetar med Science Park Jönköping kring innovation och utveckling.

Serviceorganisation

Flintab har en unik serviceorganisation som inkluderar projektledning, installation, support och service. Vi har servicekontor placerade i Malmö, Göteborg, Jönköping, Eskilstuna och i Sundsvall. Vi finns representerade i våra nordiska grannländer Finland, Norge och Danmark.

Flintab underhåller och servar all typ av vägningsutrustning med fokus på industriell vägning och fordonsvägning. Fordonsvägning med vågar i betong har alltid varit en viktig produkt för Flintab. Tre generationer har funnits med storsäljarna i form av 14-04 (från 1983), 14-05 (från 1990) och 14-15 (från 2013). Därmed kan vi tryggt säga att vi kan det här med vägning – det finns i vårt DNA.

GDPR och Informationssäkerhet

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Flintab behandlar aldrig känsliga personuppgifter. Vi kan däremot registrera allmänna personuppgifter om dig som rör din arbetsplats. Se vår Integritetspolicy. Har du frågor gällande vår hantering av din data, kontakta vårt dataskyddsombud på: dpo@flintab.se.

Information i olika form är en vital del av Flintabs verksamhet och vi strävar ständigt efter att skydda denna på bästa sätt. Det handlar både om tekniska hjälpmedel och hur vi agerar i vårt arbete. För våra kunder hanterar Flintabs produkter kritisk data där produktens säkerhet därmed blir en viktigt faktor.
Målet är att informationssäkerhetsarbetet skyddar våra informationstillgångar från alla typer av hot, såväl externa som interna, samtidigt som en hög tillgänglighet ska hållas. Flintab arbetar utefter ISO 27001. Ser du några säkerhetsbrister du vill påtala oss tar vi gärna emot dem på dpo@flintab.se.

Vi vill göra rätt – vår visselblåsartjänst

Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Vår Visselblåsartjänst är en kanal för att slå larm om oegentligheter som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön. Tjänsten minskar risken för att ett missförhållande ska uppstå. Den visar vår vilja att vara en aktör som tar ansvar mot oetiskt beteende. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Vi erbjuder en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB.