Fordonsvåg 14-15 för driftsäkerhet och bättre ekonomi

En unik fordonsvåg med innovativ konstruktion och exceptionell driftsäkerhet – vilket är A och O för god lönsamhet.

Flintabs fordonsvåg 14-15 är en innovativ och driftsäker konstruktion för låga driftkostnader. Denna våg är resultatet av en gedigen kunskap och erfarenhet när det gäller tillverkning av fordonsvågar.

Under framtagningen har fokus varit på maximal noggrannhet, driftsäkerhet och en underhållsvänlig konstruktion.
När du köper en fordonsvåg från oss får du säkerhet och kontroll över dina in- och utleveranser. Förutom själva vågfunktionen har vi också utvecklat olika tillbehör till fordonsvågen, allt för en komplett kvalitetslösning.

Vårt erbjudande inkluderar intelligenta vägningssystem och robusta fordonsvågar, tillsammans med en förstklassig serviceorganisation.

Flintab tar ett helhetsansvar som ger dig som kund både driftsäkerhet och lönsamhet. Vi hjälper till hela vägen från analys, planering, inköp och installation av godkänd, EU-verifierad fordonsvåg.

Kontakta oss så berättar vi mer
036-31 42 00 eller support@flintab.se

Vad händer om vikten
inte stämmer?

Beräknat fel per vägning 500 kg

Antal vägningar per dygn: 100 st
Snittpris per ton: 1000 kr
Felmarginal per dygn: 50.000 kr/dygn
Antal driftdagar per år: 250 st
Felmarginal per år: 12,5 miljoner kr

Smarta lösningar som ger mervärden för våra kunders verksamheter

Värme och fuktstyrning

Vi har utvecklat ett värmekoncept med värme i både brygga, fundament och ramper som tillval. Vår tidigare temperaturstyrning har vi kompletterat med fuktstyrning och kan därmed reducera energiförbrukning med ca 50%.

Verifierade vågar

Standardutförande med två verifierade vågar i en (45+45ton) kan du enkelt göra dagliga internkontroller.

Betong

Betongen som används till fordonsvåg 14-15 är klimatförbättrad betong och har en livslängd på minst 50 år. Klimatförbättrad betong är en term som tagits fram av branschorganisationen Svensk Betong och som utgår från en standardbetong som referens.

Delad vägning

Fordon med släp kan delvägas i ett moment utan att man behöver flytta på ekipaget. Det ger ett snabbare vägningsförfarande, tillåter olika material på bil och släp.

Ovanpåliggande eller nedsänkt fordonsvåg

Ovanpåliggande

En installation ovanpåliggande är att föredra när utrymme och markförhållanden tillåter. Det blir därigenom enklare att rengöra och inspektera vågen vilket tryggar korrekta vägningsresultat. Flintab levererar prefabricerade fundament, med tillval av rampstöd och avkörningsskydd.

Nedsänkt

En nedsänkt våg kan vara lämplig där utrymmet gör att inte en ovanpåliggande får plats eller där man av andra skäl vill integrera vågen i marknivå. Det går också utmärkt att installera den som souterräng, det vill säga i marknivå på ena långsidan och öppet på den andra. Flintab levererar prefabricerade fundament samt sidoväggar. Vågbryggorna förses med luckor för servicearbeten.

Kapacitet och standardmått

Standard
Längd: 12 m
Bredd: 3 m
Kapacitet: 50 t

Special
Längd: 18 m
Bredd: 2.5 – 4 m
Kapacitet: Anpassningsbart

Standard
Längd: 24 m
Bredd: 3 m
Kapacitet: 90 t

Special
Längd: 26 m
Bredd: 2.5 – 4 m
Kapacitet: Anpassningsbart

Special
Längd: 6 m
Bredd: 2.5 – 4 m
Kapacitet: Anpassningsbart

Special
Längd: 30 m
Bredd: 2.5 – 4 m
Kapacitet: Anpassningsbart

Special
Längd: 13 m
Bredd: 2.5 – 4 m
Kapacitet: Anpassningsbart

Special
Längd: 36 m
Bredd: 2.5 – 4 m
Kapacitet: Anpassningsbart

Vägningsnoggranhet: enligt OIML klass 3, CE-märkt och EU-typgodkänd
Kombineras med: Viktindikator 47-20

* Fordonsvåg 14-15 kan fås i utförande ovanpåliggande, nedsänkt eller souterräng, samt med prefabricerade fundament eller förberedda för platsgjutna fundament. Flintab kan förse er med de tillbehör och ritningar som krävs för respektive utförande”

Tillval fordonsvåg 14-15

Terminaler

Terminaler för självbetjäning, chauffören kan själv identifiera sig och sitt material direkt från sitt fordon.

Rampstöd

Rampstöd underlättar byggnation av ramper vid ovan­påliggande installation.

Bommar och trafikljus

Bommar och trafikljus för att styra trafiken och för att höja ­trafiksäkerheten.

RFID-tagg

RFID-tagg, för av identifiering fordon.

Automatisk avläsning

Funktion för automatisk avläsning av registreringsskylt (ANPR).

Trafikstyrningssystem

Trafikstyrningssystem för att styra och vägleda trafiken inom ett specifikt område.

Svängbart terminalfäste

Svängbart terminalfäste, kan minska skador på terminal vid en påkörning.

Elektrisk uppvärmning

Elektrisk uppvärmning i fundament och vågbryggor. Håller vågen både trafiksäker och isfri under vintern.

Avkörningsskydd

Avkörningsskydd i signalfärg. Skydd/hjälpmedel mot avåkning från vågen.

Stordisplay

Stordisplay som ger chauffören möjlighet avläsa vikten från sitt fordon på lite längre avstånd.

Vägningskamera

Kamera för stillbild eller videoövervakning, identifiera vilken typ av last som finns på fordonet.

Sidoväggar

Prefabricerade sidoväggar, sidovägg vid t.ex. nedsänkt utförande eller för suterräng utförande.

Rister

Rister innan våg för att minska risken att t.ex. sand, grus eller ­snömodd hamnar på vågen vilket kan påverka driftsäkerheten.

Vattenburen uppvärmning

Vattenburen uppvärmning fundament och i vågbryggor, håller vågen trafiksäker och isfri under vintern.

Reflexstolpar

Reflexstolpar som guidar chauffören på och av vågen.

Sidokjolar

Sidokjolar på vågbryggorna minskar risken att smuts hamnar under vågbryggorna och påverkar driftsäkerheten.

Fotocellsavläsning

Fotocellsavläsning för att identifiera att hela fordonet står korrekt på vågen.

Serviceluckor
Serviceluckor som är centralt placerade för en god tillgänglighet vid service och rengöring.
Trappa till terminal

Trappa till terminal. Underlättar vid t.ex. byte av kvittorulle.

Video Fordonsvåg 14-15

Spela video om Fordonsvåg 14-15