Industri och automation

Flintab erbjuder produkter och tjänster anpassade för vägning inom all typ av tillverkningsindustri.

Flintabs produkter är framtagna med de tuffa industriella miljöerna som grund för att visa korrekt data vägning efter vägning. Med rätt vägningsutrustning säkerställs kvalitet och ökad säkerhet.

Flintab har förutom vanliga standardvågar även lösningar för exempelvis automatisk vägning, vägning under rörelse, tolerans- silo- sats- och receptvägning. Vi kan anpassa konstruktionerna till just er process. Våra kompetenta instrument kan kopplas med olika reläer, och mot analoga och digitala anslutningar för att styra andra övrig utrustning. Med systemet Viktoria kan ni samla all data och skapa spårbarhet och övervaka. Vi kan integrera gentemot andra system och anpassa våra program för insamling av data från vågarna. Detta ger högsta kvalitet i både inköp, order och produktionsprocess.
Mäta är att veta!

För kunder inom:

Tillverkningsindustri inkl små industrier

Processindustri

Kemisk och teknisk industri

Exempel på användningsområden

Omvandla befintlig utrustning till en våg

Nästan allt kan bli en våg med hjälp av applikationer. Vanliga användningsområden är under behållare, silos och maskiner där man är intresserad av att veta vikten vid ett givet tillfälle, dosera en viss mängd eller få en varning när ett visst värde underskridits.

Dosering med recepthantering

Med Flintabs viktindikator 47-20 är kan du styra det mesta i produktionen. Exempelvis dosera flera artiklar via recept till en överliggande artikel vilket kan ske via vägning, flödesmätare eller liknande. Viktindikator 47-20 har inbyggd PLC funktionalitet, inbyggt stöd för virtuella vågar baserade på pulser/flöde och kan utrustas med fältbussinterface för alla vanligt förekommande industrinätverk.
Vagning-som-sakerhetsstaller-ratt-vikt-1-scaled-pz950rreceely9j2bwexbw19jazyi5frci27b2n8k4

Vägning som säkerställer rätt vikt

Ska en produkt eller förpackning godkännas efter sin vikt är toleransmått ett bra hjälpmedel för att säkerställa att det blir korrekt. Ställ in godkända vikter per artikel och skärmen visar med tydlig röd och grön färg om vikten är korrekt. Lagra värdena efter behov. Du kan även bygga upp vikten genom att aggregera upp olika underartiklar.

Tyngdpunktberäkning med golvvåg

Med instrument 47-20 och en golvvåg i valfri storlek är det enkelt att se var tyngdpunkten för det vägda objektet är placerad. Balans mellan lastceller och var tyngdpunkten hamnar visas i en grafisk display. Är det tyngdpunkt för ett fordon som önskas kan fyra små golvvågar placeras ut, exempelvis nedsänkt i golv.

Mobil vägning

Vägning kan behöva ske där objektet befinner sig. Med lyftvagnsvåg, truckvåg och kranvåg kan vikten registreras där den uppstår. Flera av våra vågar kan integreras mot Viktoria för att lagra och behandla data vidare.

Produkter för Ex-miljö

Med lång erfarenhet att leverera produkter för Ex-miljö kan Flintab hjälpa er hitta en bra lösning. Vi har lastceller, kopplingsboxar och instrument som är godkända för olika nivåer av Ex-klassad miljö. Det betyder att de flesta vågar går anpassas, exempelvis bänkvåg, golvvåg och applikationer.

Produkter för industri och automation

Tillsammans med våra kunder skapar vi smarta och trygga lösningar

Returpack

”Ingen risk att det blir fel”

År 2003 byggdes Returpack i Norrköping. Allt sedan dess är det hit som landets alla aluminiumburkar och petflaskor kommer för att rengöras, sorteras, komprimeras och paketeras för att sedan lastas och transporteras vidare till återvinningsfabriker i Sverige och Europa.