Kalibrering av vågar

Kalibrering innebär att vågen kontrolleras mot en känd belastning. När du använder en våg i din verksamhet vill du kunna lita på att vågen visar rätt. En våg är viktig i sitt sammanhang och kräver tillsyn för exakt resultat – levererad vikt ska överensstämma med kontrollerad vikt hos mottagaren. På Flintab är vi experter på kalibrering – varje år utför vi runt 8000 kalibreringar. 

Efter utförd kalibrering utfärdas kalibreringsbevis till kund. Vi samlar även dina bevis i Flintabs kundportal. Efter att vi utfört uppdrag kan du enkelt logga in och hämta dina dokument där de också ligger säkert sparade för framtida behov. 
Flintab tillämpar full sekretess på alla kalibreringsresultat.

Olika vågar behöver olika metoder/sätt att kalibreras enligt. Vissa vågtyper går snabbt och enkelt medan andra tar längre tid. Viss användning av vågar omfattas också av lagar och regler kring hur de ska testas och godkännas. Här nedan presenterar vi de vanligaste metoderna.

Kontakta oss så berättar vi vad som gäller för just din våg.
Tel 036-31 42 00 eller info@flintab.se

Varför anlita Flintab?

 • Vi har rikstäckande service med planerade kalibreringsrundor där vi i vårt planeringsverktyg enkelt lägger till just dina vågar.
 • När vi kalibrerar våra kunders vågar gör vi det alltid med utgångspunkt att den ska gå så bra som möjligt när vi lämnar platsen. Vi justerar vågen, ser över känsliga detaljer, och byter delar vid behov.
 • När vi transporterar våra kontrollvikter värnar vi om miljön genom att en stor del av transporterna sker med fossilfri HVO som drivmedel. 
 • Vi är ackrediterade och sätter stor stolthet i att genomföra kalibrering professionellt genom att följa internationella riktlinjer hur vågar på bästa sätt ska kalibreras eller kontrolleras.
 • Vi har med den mängd vikter som krävs, du behöver inte leta tareringsmaterial eller bara belasta delar av kapaciteten.

Bekymmersfritt ägande

Vill du att vi tar ett helhetsansvar där vi sköter planering,  kalibrering, justering och underhåll, helt enkelt har full koll på dina vågar?

– Skapa ett serviceavtal efter dina behov!
   Läs mer om EASY serviceavtal

 

 

 

Exempel på vågar vi kalibrerar eller kontrollerar

 • Fordonsvågar
 • Butiksvågar
 • Bordsvågar, golvvågar
 • Analys- & labbvågar
 • Hjullastarvågar
 • Bandvågar
 • Kontrollvågar inom  förpackningsindustri
 • Olika inbyggda vågar i industriapplikationer
 • Hängvågar

Kalibrering

Kalibrering kan utföras med en ackrediterad metod eller en ej ackrediterad metod. Ackrediteringen ger dig som kund en garanti för att kontrolluppdraget utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder och metoder. Det ger dig också ett bevis som accepteras av alla parter. 

Flintab:s kalibrerings-laboratorium kontrolleras regelbundet av Swedac för att säkerställa att kompetensen upprätthålls. Flintab är ackrediterat av SWEDAC för kalibrering av icke-automatiska vågar med kapacitet upp till 300 ton samt automatiska vågar av typ catchweigher, checkweigher och hjullastarvåg.

En kalibrering utanför ackreditering kallar vi belastningsprov. Det passar för vågar där det inte ställs lika stora krav på noggrannhet eller där vågens konstruktion är så pass ovanlig att det är svårt att utföra en legal kalibrering.

Återkommande kontroll

Återkommande kontroll (tidigare omverifiering eller kröning) innebär att vågen kontrolleras mot de krav som ställs i Swedacs föreskrifter. För vissa vågar krävs kontroll vartannat eller varje år, för andra vågar först när plomberingen brutits. Det är du som använder vågen som har ansvaret för att du använder en godkänd våg men Flintab kan hjälpa dig hela vägen med både planering, genomförande och eventuella justeringar för att vågen ska bli godkänd.

Flintab är ackrediterat av SWEDAC för kontroll av icke-automatiska vågar samt automtiska vågar av typ catchweigher, checkweigher och hjullastarvåg. 

Kalibrering av vågar för färdigförpackningar

Vågar har krav på att vara godkända vid tillverkning av färdigförpackade varor. En färdigförpackning är kombinationen av en vara och en förpackning i vilken den har packats. Det betyder också att man måste ha koll på både innehållet och själva förpackningen.

Det finns stora ekonomiska vinster i att inte fylla mer än nödvändigt i förpackningarna, samtidigt måste lagkrav kring minimivikter uppfyllas. Genom vår kunskap kring vägning kan vi hjälpa er hitta balansen.

Flintab kan hjälpa er med:

 • kalibrering och återkommande kontroll av vågar
 • sätta upp system för stickprov, osäkerhetsanalyser och hjälp med att analysera viktdata för att optimera vägningsprocessen
 • förstå tillämpliga lagkrav och hur dessa kan uppfyllas.

Kalibrering av vikter

Vi kan även erbjuda våra kunder kalibrering av vikter.

Vi är också ackrediterade för att kalibrera vikter och hjälper gärna våra kunder med att kontrollera sina egenkontrollvikter.

Vi erbjuder kalibrering för alla storlekar av vikter från 1 g till 1 ton. Vi hjälper er att säkerställa era mätningar/kontroller genom bedömning av att era referensvikter håller den klass och stabilitet som krävs. Vi kan även justera vikter att uppfylla toleranskrav i OIML klass M1 och M2.

Metod:
Kalibrering och toleranskontroll enligt OIML R111

Leverans:
Resultat rapporteras i ett digitalt kalibreringsbevis på svenska eller engelska som anger att kalibreringen utförts av ett ackrediterat laboratorium.

Opartiskhet och oberoende

Flintab skapar förtroende för sina tjänster genom att vara objektiva i genomförandet av uppdrag. Det innebär att vara uppmärksam på att uppdrag utförs på ett opartiskt sätt utan personlig vinning och att objektiva bevis söks för att visa att tjänsten eller produkten uppfyller ställda krav. Alla medarbetare som utför ackrediterade tjänster har skrivit på en förbindelse att agera opartiskt vid utförande av uppdrag.

Uppdrag genomförs under sekretess – resultat, data och annan information är endast tillgänglig för uppdragsgivaren och Flintab.

Kalibrering eller återkommande kontroll?

Vad är det som gäller och hur ofta är det lämpligt kalibrera?

Läs mer från vårt seminarie 2021-06-15