Miljö och återvinning

Efterfrågan på lösningar för miljö och återvinning växer, där en ökad mängd avfall och ett ökat fokus kring vägning av olika fraktioner under livscykeln kräver genomtänkta helhetslösningar. För att få effektiva flöden behöver vägningen ske integrerat med andra processer.

Flintab erbjuder allt från mindre uppkopplade vågar för debiteringsstyrd avfallshantering för verksamheter i gemensamma lokaler, till fordonsvågar med centraliserad systemdrift av åtskilliga anläggningar. Med våra vågar är vägningsdata tillgänglig med möjlighet till integration i ditt affärssystem, ruttplaneringssystem eller annat system.

Vi utvecklar också registrering- och betallösningar via självbetjäning för återvinningscentraler som skapar bättre planering, flöde och ekonomi. En stor fördel med detta system är att det är enkelt att skilja företagare från privatpersoner. Genom att automatisk debitera företagare samt begränsa antalet fria besök för privatpersoner minskas antalet transporter till och från återvinningsstationen och fusket minimeras.

För kunder inom:

Renhållning

Återvinningsföretag

Exempel på användningsområden

Säker och lönsam ÅVC med Viktoria Passage

In- och utpasseringslösningar för återvinningscentraler – flera olika lösningar tillgängliga med körkortsläsning, betalautomater eller kameraavläsning. Genom att Viktoria slår mot fastighetsregister hålls data ständigt uppdaterad med vilka som ska debiteras eller inte beroende på om besökaren är privatperson, verksamhetsutövare samt vilken kommun denne är hemmahörande i.

Mobila hjälpmedel för ÅVC-personal

Med en smarttelefon och vår app Recycling kan operativ administration av ÅVC-anläggningen ske ute på anläggningen; övervaka besöken, hjälpa till genom öppna bom eller registrera och ta bort en registrering manuellt.

Användarvänlig vägning för fastighetsägare

För verksamhetsgemensamma fastigheter där varje hyrestagare ska betala för sin andel lämnat avfall är vår uppkopplade FNI-våg en bra lösning. Avfallet registreras mot avfallslämnaren via tagg. Olika fraktioner kan skötas via tagg på kärl eller via val i displayen.

Spara energi vid fordonsvåg med värme

Med fordonsvåg 14-15 är uppvärmning ett vanligt tillval. Värmeslingor gjuts in i båda bryggor och i fundamenten för att garantera både en säker vägning och säker transport över vågen. För att spara ström har vi optimerat systemet och använder oss av en fuktmätare för att känna när vågen är torr och värmen kan sänkas.

Mobil hantering av ärenden på återvinningsanläggningar

Med en smarttelefon och vår app Omklass kan personalen övervaka invägda registreringar och se om exempelvis val av artikel är korrekt, göra ändringar direkt i appen eller lägga till artiklar och noteringar. Det går även lägga till kontrollfunktioner för att klassa avvikelser, lägga till bilder och skapa godkännanden.

Styr trafikflöden med Trafikstyrningssystem

Med vårt tillägg TSS kan trafiken dirigeras via olika rutter eller slingor. Systemet kan kommunicera med andra system som produktionsstyrsystem, exempelvis rätt tippficka samt köhantering därtill. Under sträckan kan flera hjälpmedel styras med automatik, exempelvis stordisplayer, kamera, bommar och trafikljus.

Alltid delad last med fordonsvåg 14-15

Med fordonsvåg 14-15 registreras bil och släp för sig vilket möjliggör snabb och enkelt vägning även när det är olika artiklar på bil och släp. Artiklar anges enkelt via självbetjäning i terminalen.

Minskade transporter av container

Flintab har tagit fram en våg avsedd för lastväxlarcontainrar. Vågen kan exempelvis skicka en signal fysiskt eller via mail när ett visst värde uppnåtts och det är dags att byta till en ny container.

Spara handpåläggning genom Integration mot avfallsregister

Farligt avfall ska registreras hos Naturvårdsverket vilket kan ske med hjälp av Viktoria. Väger och hanterar man avfallet blir vinsten stor att ha ett system för rapportering.

Produkter för miljö och återvinning

Tillsammans med våra kunder skapar vi smarta och trygga lösningar

Ragn-Sells

”Vågen är hjärtat i vår verksamhet”

Ragn-Sells är en av Sveriges stora koncerner inom avfallshantering, miljö- och återvinningsbranschen. En av anläggningarna ligger i Marieholm i Göteborg där Flintabs Viktoria2 är väl inarbetad.
Telge Återvinning

Anis Beso berättar om nyttan med vårt registreringssystem – bättre säkerhet och effektivitet.