FAQ och support

I vår FAQ nedan har vi samlat snabb information kring de vanligaste supportfrågorna.

Behöver du få support eller vill anmäla ett fel kring en befintlig produkt – se kontaktuppgifter nedan. Registrera dig gärna i vårt ärendehanteringssystem nedan för att få full koll på dina ärenden.

Supportavdelningen har från v.26-v.34 (20 juni-18 Augusti) uppdateringsstopp. Detta innebär att vi inte planerar in några nya uppdateringar för Viktoria2 under semesterperioden. Under denna period fokuserar vi på att hantera supportärenden som kommer via telefon/mail i första hand pga. minskad bemanning. Om ni har frågor om detta så kontakta oss på support@flintab.se

Onlinesupport TeamViewer

Ärendehanteringssystem

För att kunna erbjuda bättre service har vi skapat ett kundcenter på Internet. Här kan du registrera nya ärenden, kontrollera status på tidigare registrerade ärenden och söka i vår kunskapsdatabas.

Support och felanmälan

Tel: +46 (0)36-31 42 55
support@flintab.se
Öppettider: 08.00-16:00 mån-fre

Produkter och försäljning

Tel +46 (0)36-31 42 00
info@flintab.se

Frågor om servicetjänster

Tel +46 (0)36-31 42 00
servicechefer@flintab.se

Frågor om kalibrering, lagkrav, metoder etc.

andreas.eneving@flintab.se
Kalibreringsbevis hämtas i kundportalen.

FAQ

Beställning och leverans

Det kan du enkelt göra via spårningslänken som man får vanligtvis till e-posten som är angiven vid ordertillfället eller genom att kontakta vårt lager. Vid ytterligare frågor kring en pågående beställning kontakta den ansvarige enligt ordererkännandet.

Noterar skadan på följesedeln vid mottagandet. Dokumentera skadan (bild). Kontakta oss för vidare bedömning om lämplig hantering.

Kontakta säljaren. Retur ska vara obruten förpackning, i annat fall sker prisavdrag efter bedömning. Returblankett

Vid reklamationer kontaktas säljaren, eller i annat fall kvalitetsansvarig (andreas.eneving(at)flintab.se).  När reklamationer eller garanti hävdas ska Flintab alltid ges möjlighet att felsöka produkten, antingen på plats eller genom att defekt produkt skickas till oss.

Mindre produkter skickas till Flintab för felsökning. Ifylld reparationsanmälan skickas tillsammans med produkten. Returblankett

Garantitid återfinns på ordererkännandet. 

Du hittar våra vanligaste manualer under respektive produkt här på hemsidan. Behöver du mer information eller särskilda uppgifter kontakta oss.

Kalibrering

I vår kundportal på Flintabs hemsida kan du hitta dina kalibreringsbevis. Genom att följa länken till:

https://go.flintab.se/_forms/default.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&Source=%2F

Du måste ha ett användarnamn och lösenord för att få tillgång till detta. Alla kunder hos Flintab har fått dessa uppgifter vid något tillfälle. Har personen slutat eller om man glömt inloggningsuppgifter kan man kontakta Flintab support så återställer vi lösenordet.

De ligger på hemsidan, du hittar dem här

Återkommande kontroll är en förlängd myndighetsutövning och ska utföras på vågar där det finns krav på detta, ofta kopplat till att vågen används för handel på något sätt. Vågen ska då också vara verifierad, dvs CE-märkt och godkänd för ändamålet.

Kalibrering är en frivillig tjänst som jämför vågen mot spårbara vikter. Ofta är kalibrering kopplat till krav inom verksamhetssystem och i förlängningen kundkrav.

När den används för något av de ändamål som anges i STAFS 2016:7 eller STAFS 2016:12.

Det är ofta kopplat till om någon form av debitering sker baserat på det som vägts på vågen, eller vid tex fyllning av förpackningar.

Kilogrammet är grundenheten för massa. Den enda grundenhet som lite vilseledande bär ett prefix (kilo) i sitt namn.

Från slutet av 1700-talet har massan definierats från arkivkilogrammet – en fysisk vikt placerad hos byrån för mått och vikt i Paris. Riskerna med ett fysiskt föremål är dock stora, tex att den skadas och att massan förändras över tid (stabiliteten).

Från 20 maj 2019 ändrades därför definitionen. Ett kilogram förankras nu i storheter som inte kan gå sönder. I stället för att ha utgångspunkt i ett fast föremål, härleds kilogrammet från naturkonstanterna sekund, ljushastighet samt Plancks konstant. Naturkonstanter är fixerade värden och från dessa kan sedan bland annat kilogrammet beräknas. Kilogrammet kan då skapas överallt i världen, förutsatt rätt utrustning.

Definitionen möjliggör också noggrannare mätningar eftersom kalibrering i flera steg kan minskas. Detta blir viktigt för exempelvis medicinteknik.

Hur vet vi då att Flintabs vikter väger rätt?
På Flintab har vi över 700 000 kg vikter. Dessa kalibreras med bestämda intervall som bestäms utefter vilket slitage vikten utsätts för. Det finns internationella toleranskrav på vikter som används för kalibrering och det är dessa toleranser vikterna ska hålla sig inom. För en ackrediterad verksamhet kontrolleras detta noggrant av myndigheten Swedac i samband med revisioner och stickprov.

Vägen från Plancks konstant till vågen i butiken kan kännas lång. Det viktiga är att den är spårbar, det vill säga att vikten som ställs på vägen för att kalibrera denna går steg för steg att härleda till godkänd grundnormal.

Exemplifiering: Arkivkilogram – Svenska kilogramprototypen – Nationella referensnormaler, kalibrerade ner och upp i massa, mg till ton – RISE referensnormaler – Flintab referensnormaler – Flintab arbetsnormaler – Kalibrering av vågar  

Kapacitet: Hur mycket vågen är avsedd att belastas till som max.

Upplösning: Minsta viktändring som går avläsa.

Skaldel: = Kapacitet / upplösning

Ettområdesvåg (single range): Våg med ett vägningsområde och samma skalindelning i hela vägningsområdet.

Flerintervallsvåg (multi-interval): Våg med ett vägningsområde indelat i delområden, vilka har olika skalindelning.

Flerområdesvåg (multiple range: Våg med två eller flera vägningsområden med olika maxkapaciteter. Varje vägningsområde går från noll till sin maxkapacitet.

OIML klass III: Internationellt organ som ger ut standarder med krav kring hur en våg ska utformas och provas. Klass III är den så kallade ”industriklassen” med skaldelar mellan 500 och 10 000.

Hårdvara

Genom att öppna terminalskåpet så hittar man skrivaren på vänster sida av terminalen. Genom att dra ner denna till en mer ergonomisk nivå kan man enkelt få en bättre översikt kring status på kvittopappret.

För att få bort kvittotrasslet börjar man med att först vrida av strömmen till terminalen. Du använder strömvredet längst ner till höger för att göra detta. Därefter drar man ut kvittopappret från skrivaren och ser till att pappret är helt. Om den verkar sliten eller du inte får ut hela kvittorullen i helt skick måste man öppna skrivarhuvudet som befinner sig längst upp på kvittoprintern och eventuellt borsta bort bitar av kvittopappret innan du placerar tillbaka den.

Därefter slår du på strömmen på nytt och kvittoprintern kommer troligen blinka rött på sidan. För in pappret på nytt och se till att du får en liten testremsa som bekräftelse på att du fört in kvittopappret på korrekt sätt. Därefter klickar man på ”FEED” knappen som finns på sidan och eventuellt startar om terminalen en sista gång i minst 30 sekunder innan man slår på strömmen igen för att se till att alla knappar lyser grönt.

Enklaste sättet är att hitta viktindikatorn och trycka på symbolen ”0” för att nollställa vågen. OBS. vågen skall vara obelastad när man gör detta. Se bilden nedan:

Annars kan man göra detta från Viktoria2 genom att ta fram instrumentet från klienthanteraren och Klicka på arkiv -> Nollställ instrument.
Om den är i ett snitt av -500kg till + 500kg så kommer vågen att nollställa sig. Är vikten högre än så, då måste man nollställa vågen via viktindiktatorn.

 

Viktoria2

Genom att följa denna PDF:en kan du uppdatera din licensnyckel varje år själv.
OBS! Varje systemägare får årligen en ny licensnyckel till sig runt mitten av februari. Denna licensnyckel måste man sedan fylla i Viktoria2.

Klicka här för att öppna PDF

Kontakta vår växel via 036-31 42 50 eller kontakta via info@flintab.se

Genom att gå in på vår hemsida på: https://www.flintab.se/utbildning/ kan du boka tillgängliga datum. Vi har både utbildningar kopplade till pågående leveranser samt fortsättningskurser/workshops för att utbilda personalen i tex. nyanställningar, revisionsläpp, workshops kring arbetssätt/effektivisering.

Vi har fortsatt support i Viktoria1 i den mån möjlig. Då Viktoria1 fortfarande fungerar i Windows 10 samt 11 så kan vi hålla supporten tillgänglig tills vidare. Mer information kring detta kommer här när läget eventuellt ändras.

Nej, Viktoria1 samt Viktoria2 har ej någon Logi4j sårbarhet.

Viktoria1 fungerar med versionerna SQL2007 – SQL2019

Viktoria2 fungerar med versionerna SQL2017 -> Nyare.

Dem som idag orsakar störningar vid installation/konfigureringar är Norton 360 samt Panda Antivirus. Vanligtvis måste er IT låsa upp dessa funktioner i antiviruset för att Viktoria2 skall fungera optimalt.

Vi har ett versionsläpp på våren. Vanligtvis första veckan i april samt ett versionsläpp på hösten vanligtvis första veckan i november. Man behöver ej uppdatera både och om man ej önskar detta. Dock rekommenderar vi starkt att man väljer att uppdatera minst en gång per år.

När man är inne på Viktoria2 Registerhantering så finns en liten symbol längst upp som liknar en fabrik.

Man kan också klicka på den röda knappen längst upp till vänster och välja ”Visa övervakningsbild”.

Klicka på någon av dessa så kommer ni till en övervaknings vy som finns i Viktoria2. All hårdvara som är kopplad till Viktoria2 syns här och även ger larm om tex. kvittopappret börjar ta slut i någon terminal.

Intern kommentar används för att skriva något som ej kommer ut på kvittot eller följesedeln. Det är information för er personal. Kommentar kommer med på både följesedel och kvitto åt chauffören.

Ja det kan man, när man går in i ett register som till exempel transaktioner så finns en knapp längst upp som heter ”Excel Export”. Klicka på denna så får du spara en fil på datorn som kommer ut i excelformat med all data som du valt skall synas.

Ser du inte knappen?

Då behöver du gå in på registret ”Roller”, Klicka in dig i till exempel användarrollen och se till att du bockar i möjligheten ”Exportera” i alla register som valet finns på och provar logga in och ut så skall knappen synas!

Du måste aktivera detta på varje aktör. Gå in på en kund som vill se priserna på sitt kvitto för varje vägning. Bocka i funktionen ”Skriv Pris” som finns under varje kundkort så kommer priser att skrivas ut för framtida vägningar.

Det finns en funktion som heter ”Maxtid på anläggningen” som finns på två register, anläggningen samt ID-kortet. Om du sätter till exempel 1h maxtid så innebär detta att när bilen vägt in sig har de 1h på sig att väga ut innan de får ett felmeddelande om att sin invägning blivit för gammal.

Ett felmeddelande kommer upp i terminalen att invägningen är för gammal men erbjuder chauffören att göra klart eller neka men då måste personalen väga ut bilen manuellt innan hen kan väga in sig på nytt.

Ja det går att göra men ni måste kontakta Flintab Supporten så hjälper vi till med detta. Skicka in en förfrågan på detta via support@flintab.se och bifoga gärna en bild på ert nuvarande kvitto och vad ni skulle vilja få förändrat.

Ja, det finns en funktion i Viktoria2 Registerhantering under registret ”Anläggningar”. Gå in på din anläggning som du vill skriva in ett meddelande på, scrolla en bit nedåt för att komma till en kolumn som heter ”Vägningsterminal”. Där finns en ruta som heter ”Meddelande” där man kan ange en begränsad text på 50 tecken som kommer upp i terminalerna kopplade till din anläggning.

Kan se ut så här till exempel:

Då har man troligtvis missat på kortet att aktivera taramöjligheten. På varje kort finns det en ett val som heter ”Använd Tara” som standard står på ”Aldrig”. Välj istället ”Fråga” om chauffören ska kunna växla mellan taravikt eller in/utvägning eller ”Alltid” om chauffören endast ska köra med taravikter.

Ja, allting som man skapar eller gör i Viktoria2 ger information som till exempel vilket konto som var inloggat, när man gjorde detta, samt vad klienten hade för version. Har man personliga konton kan man tydligt se vem som ändrat eller skapat data men om man använder standardkonton är informationen mer begränsad. Genom att klicka in dig på till exempel en gammal transaktion och skrolla längst ner finns en ruta som heter ”information”. Där står allt om vägningen som gjordes.

Det är en avfallsförteckning som används för att klassa avfall. Varje avfallstyp har en avfallskod och enligt avfallsförordningen (2020:614) skall man klassa allt material som är FA. Detta hette tidigare EWC-kod. I Viktoria2 har vi stöd för avfallskoder.