Marknadens bredaste produktprogram.

Applikationsenheter & lastceller

Våra applikationsenheter används ofta inom processvägning som t.ex. vägning av tankar. Genom att kombinera vår applikationsenhet med en lastcell och viktindikator från Flintab, erhålles en precisionsvåg med vägningsnoggrannhet enligt OIML klass 3.