Marknadens bredaste produktprogram.

Stordisplayer

Flintab:s viktindikator kombinerar modern teknik med flexibilitet och kan levereras med olika kapslingar för säker drift i varierande industrimiljöer. Våra viktindikatorer kan anpassas och konfigureras fritt med avseende på vägningskapacitet, filtrering, vägningsfunktioner och kommunikation för att passa varje vägningsbehov.