Certifikat som en garant för kvalitet

På Flintab arbetar vi systematiskt för att leverera kvalitet och kundnytta på ett hållbart sätt. Därför har vi ISO-certifierat flera områden såsom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi är också Swedac-godkända som ackrediterat laboratorium sedan 1993.

Vi vågar väga viktiga varor!

Certifierat ledningssystem för kvalitet ISO 9001

Vårt kvalitetsledningssystem ger effektivisering, god lönsamhet – och framför allt kundnytta.

Certifierat ledningssystem för miljöprestanda ISO 14001

Flintab är miljöcertifierade enligt ISO 14001, vi tar ansvar och vill aktivt verka för hållbarhet och minskad miljöpåverkan. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Certifierat ledningssystem för arbetsmiljö ISO 45001

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi är övertygande om att detta skapar ett säkrare, hälsosammare arbetsklimat och ökar välmåendet på arbetsplatsen. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Certifierat ledningssystem för informationssäkerhet ISO/IEC 27001:2013

En ISO 27001-certifiering visar att vi har rutiner för att hantera och skydda information, såväl våra kunders och andra intressenters som vår egen.

Swedac och Flintabs laboratorium

Swedac har ansvar för legal mätteknik och 1993 fick Flintab sitt godkännande som ackrediterat laboratorium. För kalibreringslaboratorier är ackreditering frivillig och fungerar som en kvalitetsstämpel. För att bli ackrediterad prövas kompetens, rutiner och metoder så att alla kvalitetskrav uppfylls enligt en standard. Därefter kontrollerar Swedac regelbundet att företaget fortsätter att leva upp till kraven för sin ackreditering, tex att uppdragen utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder.

Flintab har rikstäckande personal som utför över 6000 ackrediterade kalibreringar av vågar varje år. Sedan år 2016 är Flintab även ackrediterade för automatiska vågar. Flintab kalibrerar även både kunders och våra egna cirka 600 ton vikter spårbart mot världsnormalen. Med Flintabs långa erfarenhet kan du som kund till oss vara trygga med att vi utför professionella tjänster.

Verifiering

För att bedöma vågar avsedda för handel är Flintab godkända för förstagångsverifiering (kröning) eller som det formellt heter – bedömning om överenstämmelse enligt direktiv 2014/31EU (NAWI) samt 2014/32/EU (MID). Certifikatet utfördas efter noggrann revision av Flintab produktion, hantering av produktunderhåll, metod för kontroll av vågar samt kompetens inom vägning.