Sertifikat som garantist for kvalitet

Hos Flintab jobber vi systematisk med å levere kvalitet og kundenytte på en bærekraftig måte. Derfor har vi ISO-sertifisert flere områder som kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. Vi er også Swedac-godkjent som et akkreditert laboratorium siden 1993.

Vi tør å veie viktige varer!

Certifierat ledningssystem kvalitet ISO 9001

Sertifisert styringssystem for kvalitet ISO 9001

Vårt kvalitetsstyringssystem gir effektivitet, god lønnsomhet – og fremfor alt kundenytte.

Certifierat ledningssystem för miljöprestanda ISO 14001

Sertifisert styringssystem for miljøytelse ISO 14001

Flintab er miljøsertifisert etter ISO 14001, vi tar ansvar og ønsker å aktivt jobbe for bærekraft og redusert miljøbelastning.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid..

Certifierat ledningssystem för arbetsmiljö ISO 45001

Sertifisert styringssystem for arbeidsmiljø ISO 45001

Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi er overbevist om at dette skaper et tryggere, sunnere arbeidsklima og øker trivselen på arbeidsplassen.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid.

Sertifisert styringssystem for informasjonssikkerhet ISO/IEC 27001:2013

En ISO 27001-sertifisering viser at vi har rutiner for håndtering og beskyttelse av informasjon, både våre kunders og andre interessenters og vår egen.

Swedac og Flintabs laboratorium

Swedac er ansvarlig for lovlig måleteknologi og i 1993 fikk Flintab sin godkjenning som et akkreditert laboratorium. For kalibreringslaboratorier er akkreditering frivillig og fungerer som et kvalitetsstempel. For å bli akkreditert testes kompetanse, rutiner og metoder slik at alle kvalitetskrav oppfylles etter en standard. I etterkant sjekker Swedac jevnlig at selskapet fortsatt lever opp til kravene til sin akkreditering, for eksempel at oppdragene utføres upartisk, korrekt og basert på internasjonalt anerkjente standarder.

Flintab har landsdekkende ansatte som utfører over 6000 akkrediterte kalibreringer av vekter hvert år. Siden 2016 har Flintab også vært akkreditert for automatiske vekter. Flintab kalibrerer også både kundenes og våre egne rundt 600 tonns vekter sporbart mot verdensstandarden. Med Flintabs lange erfaring kan du som kunde være trygg på at vi utfører profesjonelle tjenester.

Bekreftelse

For å vurdere vekter beregnet for handel er Flintab godkjent for førstegangsverifisering (kroning) eller som det formelt kalles – samsvarsvurdering i henhold til direktiv 2014/31EU (NAWI) og 2014/32/EU (MID). Sertifikatet gjennomføres etter en grundig revisjon av Flintab produksjon, håndtering av produktvedlikehold, metode for kontroll av vekter og kompetanse på veiing.