Bilvekt 14-15 Heavy Duty

For tyngre vekt.

For å møte behovet for tyngre veiing og spesialbilvekt, har vi utviklet en Heavy Duty (HD) versjon basert på vår vellykkede Bilvekt 14-15.
Skalaen er dimensjonert for å takle enkeltakseltrykk på 32 tonn, boggitrykk på 50 tonn og trippelboggitrykk på 60 tonn. For å takle økt skuldertrykk gjennomføres bølgen i seksjoner på seks meter.
Vekten tilbys normalt med en bredde på inntil fire meter og med lengder på tolv meter og 24 meter. Andre dimensjoner kan gis etter diskusjon med Flintab.

Dersom det er ytterligere krav til akseltrykk eller bredde, kan to broer plasseres parallelt. Dette gir en skala som tåler et akseltrykk på 75 tonn.

Kontakt oss, så forteller vi deg mer
+46 (0)36-31 42 00 eller support@flintab.se

Konstruksjoner

Bilvekt 14-15 HD er designet og produsert etter en metode hvor armeringen spennes opp for støping. Denne produksjonsmetoden gir overlegen holdbarhet og vekten beholder sin opprinnelige form for nøyaktige veieresultater år etter år. Servicelukene er plassert midt på bølgebroene i nedsenket og terrengutførelse. Dette for å redusere problemer som ellers oppstår dersom de plasseres i hjulsporene. Bilvekten kan utstyres med avrenningsbeskyttelse for bedre sikkerhet og arbeidsmiljø.

platsgjutet-heavy-duty-flintab-HD

Plassstøpt fundament

Bilvekt 14-15 HD 12 x 4 m med plasstøpt fundament.

prefabricerade-heavy-duty-flintab-HD

Prefabrikkerte fundamenter

Bilvekt 14-15 HD 12 x 3 m med prefabrikkerte fundamenter.

Delt veiing

I standardversjonen består Flintabs Heavy Duty (HD) bilvekt av seks meter uavhengige broer, dette gir mulighet for delt veiing. Delt veiing gir en mer nøyaktig skala. Det gir en raskere veiingsprosedyre, tillater forskjellige materialer på bil og tilhenger. En annen fordel med to brygger er at det gir økt driftssikkerhet, da en av bryggene alltid kan holdes i bruk for service og vedlikehold. For å nevne noen få fordeler.

Varme i bølgen for økt driftssikkerhet

For å unngå isete dokker, nedetid og feilveiing om vinteren, anbefaler vi å velge å varme vekten. Dette øker driftssikkerheten til vekten om vinteren og at det ikke dannes «vaskebrett» av bilene ved start og stopp på vekten. Isdannelse kan påvirke veieresultatet betydelig og forårsake driftsstans. Derfor kan vi tilby å installere varme i både bølgebro og fundament for å hindre isdannelse nedenfra.

Temperatur- og fuktighetssensorer minimerer energikostnader og klimapåvirkning

Som tilvalg kan du velge vår temperatur- og fuktighetssensor, som er støpt inn i vekten. Det reduserer energiforbruket betydelig og minimerer klimapåvirkningen. Sensoren registrerer om bølgen er tørr (smeltet) til tross for minusgrader og senker deretter varmen. For bedrifter som er sertifisert etter ISO 14001, er vår temperatur- og fuktighetssensor et opplagt valg.

Kapasitet og mål

Art nr: 141512HD
Lengde: 12 m
Bredde: 3 m
Fundament: prefabrikkert

Art nr: 141524HDP
Lengde: 24 m
Bredde: 3 m
Fundament: støpt på plass

Art nr: 141512HDP
Lengde: 12 m
Bredde: 3 m
Fundament: støpt på plass

Art nr: 141524HDP635
Lengde: 24 m
Bredde: 3,5 m
Fundament: støpt på plass

Art nr: 141512HDP635
Lengde: 12 m
Bredde: 3,5 m
Fundament: støpt på plass

Art nr: 141524HDP640
Lengde: 24 m
Bredde: 4 m
Fundament: støpt på plass

Art nr: 141512HDP640
Lengde: 12 m
Bredde: 4 m
Fundament: støpt på plass

Art nr: 141510x5HD
Parallell utførelse
Lengde: 10 m
Bredde: 5 m
Fundament: støpt på plass

Art nr: 141524HD
Lengde: 24 m
Bredde: 3 m
Fundament: prefabrikkert

Hvilket design som er riktig for deg, samt maksimal kapasitet og oppløsning vekten skal gi, avhenger av hvilke biltyper vekten skal brukes til. Det er altså ingen uttrykt maksimal kapasitet, men det er akselvekter og akselavstand som bestemmer utformingen.

Valgfri Bilvekt 14-15 Heavy Duty (HD)

Terminaler

Terminaler for selvbetjening, sjåføren kan identifisere seg selv og sitt materiale direkte fra bilen sitt.

Rampestøtte

Rampestøtter letter konstruksjonen av ramper for overliggende installasjon.

Bommer og trafikklys

Bommer og trafikklys for å kontrollere trafikken og for å øke trafikksikkerheten.

RFID-brikke

RFID-brikke, for bilidentifikasjon.

Automatisk lesing

Identifiserer automatisk bilen via sitt registreringsnummer

Trafikkstyringssystem

Trafikkkontrollsystem for å kontrollere og lede trafikk innenfor et bestemt område.

Svingbar klemmebrakett

Svingbart terminalfeste, kan redusere skade på terminalen ved kollisjon.

Elektrisk oppvarming

Elektrisk oppvarming i fundamenter og broelementer. Holder vekten både trafikksikker og isfri om vinteren.

Avkjøringssikring

Avkjøringssikring i signalfarge. Reduserer risikoen for å kjøre av vekten.

Stordisplay

Stordisplay som gir føreren mulighet til å lese vekten på bilen sitt på litt lengre avstand.

Veiekamera

Kamera for stillbilde eller videoovervåking, identifiser typen last på bilen.

Sidefundamenter

Prefabrikkerte sidefundamenter, ved f.eks. nedsenket eller skrånenede versjon.

Rister

Rist før vekten for å redusere risikoen for f.eks. sand, grus eller snøslaps havner på vekten, noe som kan påvirke driftssikkerheten.

Vannbåren oppvarming

Vannbårne varme i fundamenter og i broelementer, holder vekten trafikksikker og isfri om vinteren.

Refleksstolpe

Reflekterende stolper som leder føreren av og på vekten.

Sidekjoler

Sidekjoler på bilvektene reduserer risikoen for at skitt havner under brovektene og påvirker driftssikkerheten.

Fotocelleavlesning

Fotocelleavlesning for å identifisere at hele bilen er riktig på vekten.

Serviceluker

Serviceluker som er sentralt plassert for god tilgjengelighet under vekten ved service og rengjøring.

Trappetrinn til terminalen

Letter ved for eksempel bytte av kvitteringsrull.

Video Bilvekt 14-15

Spela video om Fordonsvåg 14-15