Bygge- og gruveindustri

Innenfor dette forretningsområdet tilbyr vi produkter og tjenester spesielt tilpasset produksjon og salg av steinmasse, tilslag, asfalt med mer.

Flintab utvikler løsninger som fører til mer effektive prosesser gjennom kontroll, oppfølging og selvbetjening med automatisert overvåking.

Informasjon om bestillinger, bestilt kvantum per levering og lagerførte kvanta gjør det enklere å kontrollere og spore de store materialstrømmene. Ved å veie ved flere anledninger kan informasjonen brukes til å følge opp virksomheten. Innvendige materialbevegelser, fleksibilitet for håndtering av ulike materialtyper og veiing under drift er muliggjort med beltevekter, hjullastervekter og bilvekter.

Med integrasjon med systemer som hjullastervekter, transportstyring og forretningssystemer faller de siste brikkene i puslespillet på plass.

For gruveindustrien tilbyr vi Heavy-Duty bilvekter for store laster og maskiner. Med formen vår kan vi justere bredde og lengde for å passe størrelse og vektkrav på hundrevis av tonn.

For kunder innen:

Grushåndtering

Ballast

Asfaltshantering

Dekselet går i stykker

Gruvedrift

Eksempler på bruksområder

Bilvekt 14-15 Heavy Duty for tunge biler

Bilvekt 14-15 Heavy Duty laget for eksempel som en 5 x 10 meter vekt som tar en akselvekt på 75 tonn. Dumpere passerer over vekten og vekten registreres automatisk ved hjelp av en trådløs brikke på det respektive bilen. Vektene følges deretter opp i Viktoria.

Bilvekt med rutenett

Ved grustak er det mye sand og grus fra dekkene som kan samle seg under vekten og svekke veiingen. Montering av en rist før vekten unngår problemer og sparer tid fra rengjøring av vekten. Flintab kan levere et komplett sett for montering.

Strømlinjeform flyten med beltevekter

Med vekter direkte i flyten gis gode estimater for produksjonsstatus. Beltevekter kan monteres i de fleste eksisterende beltekonstruksjoner, hvor en eller flere ruller skiftes og vekten justeres. Vekten kan overvåkes via Viktoria.

Bild_fordonsvag_14-40

Vær fleksibel med en bærbar bilvekt

Det er ikke uvanlig at behovet for skala endres når steinbrudd flytter og utvider seg. Men vår bærbare bilen, flyttingen er ikke vanskelig. Terminaler for vekten er også bærbare og kobles til Viktoria via 5G-modem.

Last direkte med hjullasterveiing og Onboard

Med Viktoria Onboard kan hjullastere med vekt kommunisere med Viktoria og transaksjoner kan håndteres direkte fra maskinen. Ved inngangen registrerer og velger tilreisende bilvekt materiell, som hjullastersjåføren ser og umiddelbart kan laste. Mulighet for kvittering ved utgang.

Frigjør personalet gjennom selvbetjening og kontroll

Med våre terminaler sammen med kameraer som tar bilder av last og registrerer bilens skilt, kan materialer sjekkes ut uten personell på stedet. Det er også mulig å supplere med sensorer som føler at hele bilen står på vekten og at like mange biler som har kjørt inn også er veid ut. Konseptet gir tilgang til skalaen hele døgnet og store besparelser når personalet frigjøres til annet arbeid.
Registreringssystem-Viktoria2-Release-17-leverantör-webb

Integrer med transportledelse

Med Viktoria API er det enkelt å integrere veiedata med for eksempel planleggingsprogrammer og transportkontrolldata med data for fakturering.

Produkter for entreprenør- og gruveindustrien

Sammen med våre kunder skaper vi smarte og trygge løsninger

NCC Industry

"Det er viktig å få tilbakemeldinger ute i felten"

NCC Industry styrer og kontrollerer sine 80 bilvekter fra sitt kundesenter i Pulse-området i Borås. Flintab tok et rutinebesøk på kontaktsenteret Kundesenter for å se hvordan arbeidet med Viktoria2 utvikler seg.

Sandahls Grus & Asfalt

"Viktoria2 får systemene til å snakke med hverandre"

Sandahls Grus & Asfalt AB har brukt Flintabs bilvekter og Viktoria helt siden den ble grunnlagt i 1991. Familiebedriften Småland har nå oppdatert registreringssystemet til Viktoria2 på alle sine stasjoner.

Sandahls grus och asfalt