Velg Viktoria2-utgivelse:

Viktoria2
RELEASE 19

Bedre funksjon og ytelse

Ta del i Viktoria2 release 19 hvor vi løftet både funksjon og ytelse til et nytt nivå. Ved å lytte til deg som kunde mens du oppdaterer med den nyeste teknologien, kan vi presentere vårt beste veiesystem til dags dato.

Funksjonell og brukervennlig

Med intuitiv kontroll og skjerpet funksjonalitet har vi lykkes med å forbedre både systemets muligheter og ytelse. Vi har lyttet og gjort det enklere for deg på jobb.

Forbedret web

Med Viktorias nettstøtte kan vi tilby en friere og mer fleksibel måte å jobbe direkte i nettleseren uten behov for installasjon eller fremtidige oppdateringer. Opplev den nye versjonen med flere funksjoner og raskere start og søk.

Skreddersydde tilpasninger

Med flere funksjoner og bedre kontroller kan vi nå tilby en sikrere registrering med brukeropplevelsen i fokus. En annen nyhet er at dynamisk veiing er lagt til. Vi har gjort det lettere å gjøre rett og vanskeligere å gjøre feil.

Enkel integrasjon

Øk effekten i arbeidsflyten din ved å koble Viktoria med forretningssystemet til en sømløs prosess. Vi har supplert vår WebAPI med PUT og PATCH for enda enklere integrasjoner.

Økt mobilitet

Med omklassifiseringsnettet åpnes nye muligheter for mobil overvåking, et utmerket supplement til sjåførterminaler, som også foredles med stadig mer fleksible funksjoner.

Siste konstruksjonsteknologi

Flintab har tilpasset Viktoria2 for det nyeste Microsoft-miljøet og utgivelse 19 er oppdatert med det nye .NET8-rammeverket. Sammen med en mer effektiv søkeadministrasjon sikrer vi både en forbedret ytelse og kompatibilitet med de nye versjonene av Windows og MS-SQL.

Maksimer effektiviteten med Viktoria2

Oppdag nyhetene i Viktoria2 utgivelse 19 som kan forenkle din daglige veierutine. Ikke nøl med å kontakte oss for å bestille en oppgradering eller diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med å optimalisere din bedrifts veieprosesser.

Viktoria2
RELEASE 18

Økt brukervennlighet og lønnsomhet med nye funksjoner

I utviklingen av Viktoria2 utgivelse 18 har vi lyttet nøye til brukernes ønsker, noe som har resultert i betydelige forbedringer av funksjoner og brukeropplevelse.
Den siste versjonen har gjennomgått omfattende endringer, spesielt i webgrensesnittet, for å skape en enda jevnere og mer effektiv brukeropplevelse. Utforsk Viktoria2 og opplev det nye funksjonalitetsnivået som gjør arbeidsprosessene jevnere og mer effektive.

Forbedret brukervennlighet

Oppdag jevn navigering og intuitiv kontroll som åpner for helt nye muligheter for å administrere veiesystemet. Nettgrensesnittet vårt er nøye utformet med tanke på brukervennlighet, noe som gjør arbeidsdagen din jevnere og mer effektiv.

Skreddersydde tilpasninger

Nå introduserer vi flere nye alternativer for å tilpasse grensesnittet for din spesifikke virksomhet, med vekt på forbedret kontroll, sikkerhet og brukeropplevelse. Dette skaper en økt trygghet når du samhandler med systemet.

Sanntidsovervåking og respons

Hold deg kontinuerlig informert med sanntidsdata og ta raske beslutninger gjennom overvåkingsfunksjonene direkte i webgrensesnittet. Du har full kontroll når det betyr mest.

Komplett funksjonalitet

Vi har jobbet målrettet med å utvikle et webgrensesnitt som omfatter alle sentrale deler av arbeidsflyten din. Nå har du muligheten til å utføre en rekke handlinger og kontrollere funksjoner direkte fra nettleseren din.

Optimal integrasjon

Jevn integrasjon med ulike systemer og verktøy muliggjør en sømløs arbeidsprosess. Vår forbedrede integreringsevne gjennom en web-API sikrer at du kan optimere arbeidsprosessen og maksimere effektiviteten.

Sikker brukeropplevelse

I utgivelse 18 er sertifikatadministrasjonen forbedret med mulighet for bruk av testsertifikater. I tillegg har autorisasjonskontrollen fått raffinerte funksjoner, inkludert anleggsautorisasjon, for en trygg og sikker brukeropplevelse.

Maksimer effektiviteten med Viktoria2

Vårt registreringssystem Viktoria2 er laget for å forenkle og sikre arbeidet ditt samtidig som det gir deg økt kontroll over arbeidsprosessen din. Gjennom vår tilpassbare plattform har du friheten til å tilpasse Viktoria2 til dine spesifikke behov og ditt arbeidsmiljø. Denne fleksibiliteten muliggjør maksimal effektivitet og hjelper deg med å oppnå de ønskede resultatene i arbeidet ditt.

Viktoria2
RELEASE 17

Viktoria2
RELEASE 17

Med utgivelse 17 fortsetter vi arbeidet med å utvikle webfunksjonene våre.
I den nye utgivelsen presenterer vi et nytt oppsett med bedre gruppering av de nye registrene, i tillegg får man tilgang til flere funksjoner med tastaturet for en bedre brukeropplevelse. Det er nå også flere alternative måter å identifisere en sjåfør ved terminalveiing og en blokkeringsliste for lagringssted og kanselleringsinnstillinger. Videre er funksjonene for avfallskoder forbedret, samt vår webAPI. Mange nyheter!

Nye og forbedrede funksjoner som fører til bedre lønnsomhet

Webfunksjoner

For å ha større fleksibilitet og møte kravene til å kunne bruke Viktoria2 på ulike plattformer, fortsetter vårt arbeid med å utvikle webfunksjonene våre.
I den nye utgivelsen presenterer vi en ny layout med bedre gruppering av de ulike registrene og mulighet for å bruke favoritter.
Flere funksjoner er nå tilgjengelig med tastaturet for mer effektiv og brukervennlig inntasting.

Fører-/bilidentifikasjon

Det er nå flere alternative måter å identifisere en sjåfør under terminalveiing og det er mulig å stille inn hvilke alternativer som skal være synlige for sjåførene.
«Blippa» RFID-kort er selvsagt fortsatt vårt hovedalternativ, en rask og sikker identifikasjon, men i noen tilfeller kan det være bedre om sjåføren kan identifisere seg med et registreringsnummer eller med en kode.
Alle tre metodene støttes og disse kan også suppleres med kameraavlesning av bilskilt.

Kontinuerlig forbedring

En rekke mindre forbedringer introduseres som vanlig.
Nå er det for eksempel mulighet til å bestemme om:
– en rolle kan endre innholdet i en ordre eller ikke
– rollefullmakt for energi og koordinering
– balanse kan genereres både ved inn- og utveiing
– blokkeringsliste for lagringssted introduseres
– makuleringsinnstillinger og mye mer.

Avfallskoder

Funksjonene til avfallskoder, tidligere EAL-koder, er forbedret.
Det er nå mulig å legge inn flere avfallskoder for en og samme artikkel og kun standardalternativene kan brukes ved veiing av denne artikkelen.
Det er nå justerbart om sjåfører skal kunne velge mellom disse kodene i terminalen eller om kodene alltid skal håndteres av eget personale.

API

Integrasjoner og utveksling av data mellom systemer blir stadig viktigere.
Vår webAPI utvides stadig med nye samtaler og det er nå for eksempel mulighet for å oppdatere status på en transaksjon for å flagge at fakturering er gjennomført.

Oppdatert drifts- og utviklingsmiljø

Flintab bruker og bygger Viktoria2 for å fungere i et moderne Microsoft Windows-miljø.
Noe som betyr at en rekke underliggende rammeverk kan brukes og før utgivelse 17 er .NET-versjonen oppdatert til .NET6, databaserammeverket til EFCore og intern kommunikasjon til CoreWCF.
Dette betyr forbedringer i ytelse og sikkerhet og sikrer kompatibilitet med de nyeste versjonene av Windows og MS-SQL.

Maskinvare for Viktoria2

Vårt registreringsutstyr forenkler arbeidet ditt! Viktoria2 er bygget opp av moduler med ulike valgfrie funksjoner og ulike typer brukerkontoer som gjør det enkelt å tilpasse virksomheten din.