Viktoria2 energi

Viktoria2 Energi

Modulen brukes når man ønsker å måle energiinnholdet for leveranser av biobrensel til varmesentraler og lignende

Systemet er basert på å bruke vekt og fuktighetsinnhold i en leveranse for å beregne energiinnholdet med en matematisk formel. Fuktighetsinnholdet er basert på prøver som veies, deretter tørkes leveransen og veies på nytt. Vekten for leveransen kommer til slutt fra en bilvekt.

Viktoria2 er vårt kraftige veie- og registreringssystem.

Viktoria2 hjelper deg med å koble til utstyret ditt for en uavbrutt informasjonsflyt fra registrering til forretningssystemer. Påmelding skjer via selvbetjening, terminaler eller mobile løsninger. Med et felles system for alle veiestrømmer kan Viktoria2 hjelpe deg med å holde styr på materialer, lagringsplasser og vekter.

Viktoira2 registrerar

Dette systemet er utviklet for flere virksomheter:

Viktoria2 sine moduler er tilpasset ulike bransjer

Med muligheten til å koble til forskjellig utstyr, kan du registrere deg: