Viktoria2-Passage-3D
Viktoria2-passage-mobil

Passasjekontroll med Viktoria2 for gjenvinningsstasjon (ÅVC)

Funksjonen for kontroll og registrering av passasjerer er fullstendig integrert med resten av Viktoria2 og kan brukes når mer avansert passasjehåndtering ønskes. Den er spesielt designet for kravene som stilles til moderne gjenvinningsstasjoner (ÅVC) eller andre anlegg der kontroll og sikkerhet er svært nøye.

Automatisk fakturering av bedriftsbesøk

Bedre arbeidsmiljø

Systemet skiller mellom privatpersoner og bedrifter. Begrensning av antall samtidige besøkende på en anleggsplass

Bedre kontroll og besøksstatistikk

Støtte for hvilke kommuner som har tilgang til anlegget. Godt analysegrunnlag for beleggsplanlegging

Mulighet for privatpersoner å identifisere seg med førerkort

Oversikt over hvem som leverer avfall - uten manuell håndtering

Kun besøkende fra egen kommune eller samarbeidende kommuners anlegg har tilgang til anlegget. Dette resulterer i lavere kostnader og redusert mengde avfall fra andre kommunens innbyggere enn de egne.

Systemet gjør det enkelt å skille mellom næringsdrivende og privatpersoner. Næringsdrivende har egne kort og tilhører en egen kategori med egne vilkår. Dette letter arbeidet for personalet på gjenvinningsstasjonen (ÅVC) ved at de slipper å håndtere besøksidentifisering og betaling. Personalet slipper å opptre som kontrollører for å avgjøre om besøkende er næringsdrivende eller ikke.

Passage-avfall
 • Gir kun mulighet til å komme inn på sin egen kommune eller samarbeidende kommunes anlegg.
 • Redusert mengde avfall fra andre innbyggere i andre kommuner enn ens egen.
 • Systemet tillater ulike antall gratis besøk samt ulike besøkstider avhengig av besøkendens kategori.
 • Antallet gratis besøk kan kobles til typen av avfallsabonnement, for eksempel enebolig, leilighet eller forening.
 • Næringsdrivende har egne kort som tilhører en egen kategori med egne vilkår.
 • Unngår kontantbehandling.
 • Mindre trengsel på grunn av større avfallsmengde per besøk.
 • Mulighet for å begrense antall biler inne på området samtidig.
 • Personalet slipper å diskutere og skille mellom privatpersoner og næringsdrivende.
 • Forhindrer innpassering selv om porten til anlegget er åpen, noe som er nyttig om morgenen og kvelden når personalet er til stede, men anlegget fortsatt er stengt.
 • Statistikkrapporter via nettleser uten behov for klientinstallasjon.
 • Rapporter kan vises gjennom grafisk presentasjon eller tradisjonelle tekstbaserte rapporter.
 • Muliggjør planlegging av bemanning og lignende.
 • Oppfølging av endringer, hvordan visse tiltak påvirker kundene (brukerne).
 • Redusert kjøretøytrafikk på grunn av færre besøk fordi det blir liggende større mengde avfall per besøk.
 • Redusert kjøretøytrafikk kan om mulig bli stående på nærmeste ÅVC-senter i stedet for kun «sitt eget» (gjelder de som har integrering med andre kommuner).
 • Viktoria2 er designet og utviklet med fokus på en sentralisert løsning hvor alle anlegg konfigureres i samme installasjon og kobles til en felles database. Systemet er skalerbart og kan konfigureres for ulike driftsforhold, og kan møte spesielle behov som f.eks. lokal redundans.
 • Via overvåkingsbilder kan operatøren enkelt overvåke og gi støtte til en besøkende. Gjennom nyutviklede funksjoner kan alle inkluderte anlegg overvåkes og styres fra en sentral operatørfunksjon.
 • Ytelsestester utføres med tusenvis av transaksjoner/time og titusenvis av transaksjoner/24 timer.
 • Det finnes en lang rekke tilleggsfunksjoner for å tilpasse både programvaren og maskinvaren til ulike driftsmiljøer, f.eks. terminaler, barrierer, trafikklys, kameraer, skjermer, PLS, etc.
 • Automatisk fakturering kan foregå på ulike måter.
 • Integrasjon med kundens eget forretningssystem.
 • Integrasjon med Flintabs utvalgte partnere for ekstern fakturering.
 • Integrasjon med betalingsautomat for direkte kortbetaling via Mastercard eller Visa.
 • Android app for mobil eller nettbrett for for eksempel registrering av besøkende
 • I nye Viktoria2 er det fokus på at besøkende selv registrerer besøkene sine. En effektiv løsning som gir mindre ventetider og reduserte kostnader. Språkvalg på terminalen. Identifikasjon kan gjøres med førerkort, kontaktløst RFID-kort eller ANPR-kamera (automatisk registreringsskiltavlesning). Systemet kan kontrollere autorisasjonen ved å taste inn folkeregisteret via integrasjon mot Syna. Virtuelle kort muliggjør ulike typer registreringer på ett og samme ID-kort.

Viktoria2 er vårt kraftige veie- og registreringssystem.

Viktoria2 hjelper deg med å koble til utstyret ditt for en uavbrutt informasjonsflyt fra registrering til forretningssystemer. Påmelding som skjer via selvbetjening, terminaler eller mobile løsninger. Med et felles system for alle veiestrømmer kan Viktoria2 hjelpe deg med å holde styr på materialer, lagringsplasser og vekter.

Viktoira2 registrerar

Dette systemet er utviklet for flere virksomheter:

 • Resirkulering
 • Oppgave
 • Energi
 • Transportere
 • Logistikk

Viktoria2 er gjennom sin struktur med ulike moduler tilpasset ulike bransjer.

Gjennom muligheten for å koble til forskjellig utstyr er det mulig å registrere seg:

 • Vekt: Veiesystem for varer priset etter vekt
 • Volum: Volummålesystem for varer med volumprising
 • Antall: Tellesystem for varer med enhetspris
 • Passasje: Passasjesystem for for eksempel gjenvinningssentraler
 • Detaljhandelsavfall: Detaljhandelsavfall til kjøpesentersystemer
 • Energimengde: Energisystem for artikler med energipris gjennom fuktberegning