ISO 27001 – certifiering är en viktig milstolpe för Flintab och våra kunder
Se certifikat

Information är för de flesta verksamheter idag den viktigaste tillgången, och det gäller att ha koll på sina sårbarheter och säkerhetsrisker. Om information till exempel inte är tillgänglig, läcker eller skadas kan det få stora konsekvenser. Dessutom ökar cyberrisker och attacker för varje dag och riskerar att lamslå verksamheter.

Informationssäkerhet har länge varit viktigt för Flintab, och nu har vi visat det genom att tagit det till en ny nivå med en ISO 27001-certifiering. Det visar att vi har rutiner för att hantera och skydda information, såväl våra kunders och andra intressenters som vår egen. 
ISO 27001 är en internationell standard för informationssäkerhet som ställer krav kring hantering av sina risker, kompetens och processer – med syftet att se till att information hanteras på ett så säkert sätt som möjligt.
Med de arbetssätt vi har byggt upp försöker vi att alltid ligga steget före, med flera lager av skydd av den information vi bedömer som betydelsefull, men också hanteringen när en eventuell incident inträffar.

"Vi har arbetat med säkerhet på flera fronter. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp och skapa ett fungerande långsiktigt arbetssätt"

- Andreas Eneving, LIS-ansvarig på Flintab

IT-säkerhet

Vi måste ha rätt skydd både mot externa hot, men också för att upprätthålla vår tillgänglighet. Bland annat har vi utfört Black-box-test, förbättrat teknisk skydd kring åtkomstkontroll, kryptering, loggning och fysiskt skalskydd.

Människor och processer

En kritisk faktor är att öka medvetenheten hos anställda och partners. Informationssäkerhet påverkar hela organisationens verksamhet och all information oavsett om den finns i datorer eller på papper. Utbildning av medarbetare har varit en kärnpunkt.

Utveckling

Flintab utvecklar programvara som ska vara säker för våra kunder. Rutiner och arbetssätt kring CCB, säker kodning och testrutiner är viktiga pusselbitar där vi arbetar utefter OWASP metodik.

Några av fördelarna med certifiering enligt
ISO 27001

ISO 27001 certifierade företag har intyget från en oberoende och sakkunnig organisation på att de säkert kan hantera stora som små mängder av viktig och känslig information/data som faller in under någon av dimensionerna: sekretess, integritet och tillgänglighet.

Förtroende med en internationellt erkänd certifiering

Skydd för affärshemligheter, information och informationstillgångar

Tydliga och systematiska arbetsprocesser för informationssäkerhet

Minimering av säkerhetsrisker

Kontakta mig så berättar jag mer om vår certifiering ISO-27001

Andreas Eneving, LIS-ansvarig på Flintab
andreas.eneving@flintab.se