Trafikstyrningssystem

Med Flintabs trafikstyrningssystem får ni ett effektivare flöde på er anläggning och ökar samtidigt säkerheten för er personal. Flintabs system omfattar anpassning av mjukvara för vägning, inpassering och trafikstyrning samt integration mot överordnade funktioner, tex. produktionssystem.

Många möjligheter
Flintabs Trafikstyrningssystem är fullt anpassad för databas typ Microsoft SQL och kompatibel med de flesta Windows operativsystem. Systemet är ett komplement till Flintabs vägningssystem. Systemet går att integrera mot överordnat system t.ex affärssystem, transportbeställningssystem samt olika typer av produktionssystem.

Helhetens fördelar
När ni väljer Flintab som leverantör kan ni räkna med ett bekymmerfritt ägande. Vi tillhandahåller tjänster för installa-tion, idrifttagning, utbildning och programanpassning. Med Flintabs service- och supportavtal får ni den hjälp och stöd som behövs för optimal driftssäkerhet. Hög tillgänglig-het är nyckelordet.

Lägg till som favorit Offertförfrågan
Produktblad trafikstyrningssystem Ladda ner
9571-078 Produktblad Trafikljus_3 Ladda ner
Kontakta oss så berättar vi mer

Tel 036-31 42 00, info@flintab.se

Viktoria2 är vårt kraftfulla system för vägning och registrering

Viktoria2 är det kraftfulla vägnings- och registreringssystemet som hjälper er att optimera och effektivisera verksamheten. Den information som genereras kopplas direkt till era befintliga system för t.ex. fakturering- och statistikuppföljning.

Vårt system Viktoria2 är skalbart och har en prestanda som passar för stora eller mindre verksamheter. Modullösningen som består av olika funktionspaket som vi anpassar efter era behov och förutsättningar.

Registreringssystemet är flexibelt och förberett för central drift via internet och molnet. Ni får ökad datasäkerhet och prestanda. Viktoria2 bygger på ett mobilt och papperslöst arbetssätt anpassat för framtidens organisation.

Med Viktoria2 får ni ett heltäckande system som ger kontroll och ökad effektivitet. Vi hjälper er hela vägen med övergången till Viktoria2: från projektledning, installation och anpassning till support och service.

Viktoria2 laptop

Vägning och registrering - funktioner för flexibilitet och effektivitet

 • Grafiska och numeriska rapporter.
 • Webbaserat rapportprogram med personifierad åtkomst till information
 • Applikation utvecklad i .Net.
 • Ger möjlighet till externa användare för åtkomst av sina uppgifter.
 • Identifiering med kamera och ID-kort eller mobil inloggning (APP).
 • Säker datahantering (Certifikat och effektiv krypterad kommunikation).
 • Anpassat för molnetlösningar.
 • Öppet system som kan kopplas ihop med egna system.
 • Möjlighet att göra språkval.

Skalbart system för olika branscher

Vårt system Viktoria2 är skalbart och har en prestanda som passar för stora eller mindre verksamheter. Detta system är utvecklat för olika branscher som:

 • Entreprenad
 • Miljö och återvinning
 • Energi
 • Livsmedel
 • Logistik och transport
 • Industri och process

Maximal kontroll och säkerhet

Viktoria2 hjälper er att koppla upp er utrustning för ett obrutet informationsflöde från registrering till affärssystem. Registrering som sker via självbetjäning, terminaler eller mobila lösningar.
Med ett gemensamt system för alla vägningsflöden kan Viktoria2 hjälpa er att ha koll på era material, lagerplatser, saldon m.m. Genom anslutningsmöjlighet till olika utrustningar finns möjlighet att registrera:

 • Vikt: Vägningssystem för artiklar med viktpris
 • Volym: Volymmätningssystem för artiklar med volympris
 • Antal: Räknesystem för artiklar med styckpris
 • Passager: Passagesystem för t.ex. återvinningscentraler
 • Butiksavfall: Galleriasystem
 • Energimängd: Energisystem för artiklar med energipris genom fuktberäkning