Flintab har inlett ett samarbete med det franska vågföretaget Precia Molen

Precia Molen består av ett nätverk med agenter och distributörer i mer än 40 länder över hela världen. Vi tror att en stark samarbetspartner som Precia Molen kommer att ge Flintab förutsättningar till en långsiktig tillväxt både i Sverige och i dom övriga nordiska länderna.
Företaget består av tre divisioner:​
  • Precia-Molen SA, en produktions- och försäljningsavdelning, ansvarig för produktdesign och tillverkning och försäljning av vägningsutrustning.
  • Precia-Molen Service, ansvarig för installation av ny utrustning, service efter försäljning, underhåll och kalibreringar.
  • Precia-Molen, en internationell division med flera dotterbolag över hela världen ansvarig för försäljning, service och kalibrering i hela sina respektive länder. I vårt samarbete kommer Flintab att kunna ta del av Precia Molens produktportfölj och även ha förmånen att få delta i utvecklingsprojekt inom vägning. Vi har startat ett samarbete inom utbildning och personalresurser, under början av 2019 kommer Precia Molen att placera en säljkoordinator på vårt huvudkontor i Jönköping. Säljkoordinatorns uppgift blir att supporta och driva försäljningen av Precia Molens produkter på den nordiska marknaden. Vi tror att en stark samarbetspartner som Precia Molen kommer att ge Flintab förutsättningar till en långsiktig tillväxt både i Sverige och i dom övriga nordiska länderna.
Samarbete med Precia Molen