Flintab medverkar vid kursdag Industriell vägning 22-23 okt

Information om kvalitetstänkande och regelsystem inom industriell vägning i Sverige. Du kommer att kunna värdera hur korrekt ett vägningsresultat är ur ekonomisk- och kvalitetssynpunkt och dessutom undvika fallgropar i det svenska regelsystemet.
SMQ Conference i samarbete med Swedac och Swedish Metrology and Quality AB

SMQ kursdag