Sysav inför passersystem från Flintab för sina 15 återvinningscentraler

Sysav, som har 15 återvinningscentraler, har investerat i ett heltäckande system från leverantören Flintab.

Syftet är att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna på återvinningscentralerna, som ibland upplever stölder och hotfulla situationer. Sysav kommer dessutom att samla in statistik som bland annat visar flöden på återvinningscentraler samt fördelning av besök över kommungränserna. Det ska också bli enklare för företag att betala.

– Vi valde Flintab som leverantör då de kunde erbjuda den bästa helhetslösningen som matchade våra behov. De visade på branschkunnande och hade mycket goda referenser. 

Vi jobbar kontinuerligt för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Med det nya systemet får vi bra kontroll på flöden, det blir enklare att följa upp hot, våld och stölder samt att vi får en smidigare betallösning för företagen, säger ansvarig projektledare Olof Linde på Sysav.

Svenskägda Flintab, som utvecklar helhetslösningar för registrerings- och vägningssystem, gick vinnande ur den upphandling som Sysav gick ut med under hösten 2018 som avsåg passersystem till återvinningscentraler

Sysav erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav passeringssystem