Flintab är nu certifierade för Arbetsmiljö ISO 45001

Certifierat ledningssystem för arbetsmiljö ISO 45001

Vi har valt att certifiera även vårt ledningssystem för arbetsmiljö. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi är övertygande om att detta skapar ett säkrare, hälsosammare arbetsklimat och ökar välmåendet på arbetsplatsen.  Flintab har ett mål om en olycksfri arbetsplats, för såväl företagets egna medarbetare som de som engageras i våra projekt. En stark förebyggande säkerhetskultur är bärande för att lyckas och vi arbetar därför målmedvetet med att bygga vår interna kompetens.

– En certifiering enligt ISO 45001 är ett sätt att visa, både internt och externt, att företaget är dedikerat till att systematiskt förbättra sitt arbetsmiljöarbete och uppfylla samt  överträffa intressenters förväntningar inklusive lagkrav och krav från Arbetsmiljöverket, säger kvalitets- och miljöansvarig Andreas Eneving.

– Ledningssystemet hjälper oss att förstå Flintabs förutsättningar; Vilka utmaningar står vi och vår bransch inför? Vilka intressenter har vi och vad förväntar sig dessa av oss framöver? Vad krävs av oss för att vi ska vara en attraktiv arbetsplats för både nuvarande medarbetare och kommande talanger?

Certifikat