Flintab föreläser på temadag: Industriell vägning 14-15 september

SMQ Conference i samarbete med Swedac & Swedish Metrology and Quality AB

Lär er att värdera hur korrekt ett vägningsresultat är ur ekonomisk- och kvalitetssynpunkt och dessutom hur man kan undvika fallgropar i det svenska regelsystemet.