Viktoria1 kunder är välkomna in i Viktoria2 familjen

Viktoria1 kommer att fasas ut ur vårt sortiment och det innebär att supporten för Viktoria1 också avvecklas. Under hösten kommer vi med mer information om hur ni kan byta till det smartare och effektivare Viktoria2.

End Of Life Viktoria1

Milstolpar:

2018 mars – utskick av information EndOfLife Viktoria1

2019 dec – samtliga underhållsavtal uppsagda

2020 jan – utvecklingen avslutas inkl. uppdateringar och patchar

2022 dec – samtliga supportavtal uppsagda

Konsekvenser

– Vid uppdatering av IT miljön kan Viktoria1 sluta att fungera

– Hela IT-miljön bör frysas inklas Win-operativsystem, SQL databas, virusskydd m.m

– Inga nya funktioner eller uppdateringar kommer att levereras

– Support via telefon eller fjärrstyrning kan ej garanteras

Har ni frågor redan nu? Kontakta Håkan Nilsson på hakan.nilsson@flintab.se