Energi

Energi Våra kunder inom energisektorn är ledande inom branschen, vilket gör att vi ständigt optimerar, utvecklar och anpassar våra produkter. Produkter och tjänster vi erbjuder inom affärsområdet Energi riktar sig främst mot kraft – och kraftvärmeindustrin med kommunala, statliga och privatägda aktörer. Inom branschen ställs höga krav kring datasäkerhet, driftsäkerhet och dokumentation. Här är Flintab […]

Livsmedel och handel

Livsmedel och handel Inom förpacknings- och livsmedelsindustrin är fokus på enkla och robusta lösningar. Produkterna är anpassade för höga krav på fukt och hygien. Automatisering och digitalisering medför lägre kostnader och mindre svinn. Flintab har under lång tid försett marknaden med kassavågar, ofta via OEM-lösningar, och vi vet vad som krävs. Våra vågar sitter i […]

Logistik och transport

Logistik och transport Inom affärsområdet fokuserar vi på materialhantering, med extra fokus på in- och utvägning av last. Vi har marknadens vassaste kompetens och erfarenhet inom vägning av fordonslast, lastkontroll, paketdistribution och lagerhantering. Våra lösningar baseras på automatisering, rationell materialhantering och optimering av fyllningsgrad. Våra vägningslösningar ger korrekt och legal information som alla parter i […]

Industri och automation

Industri och automation Flintab erbjuder produkter och tjänster anpassade för vägning inom all typ av tillverkningsindustri. Flintabs produkter är framtagna med de tuffa industriella miljöerna som grund för att visa korrekt data vägning efter vägning. Med rätt vägningsutrustning säkerställs kvalitet och ökad säkerhet. Flintab har förutom vanliga standardvågar även lösningar för exempelvis automatisk vägning, vägning […]

Entreprenad och gruvindustri

Entreprenad och gruvindustri Inom detta affärsområde erbjuder vi produkter och tjänster speciellt anpassade för framtagning och försäljning av bergmaterial, ballast, asfalt med mera. Flintab utvecklar lösningar som leder till effektivare processer genom kontroll, uppföljning och självbetjäning med automatiserad övervakning. Information om order, beställd mängd per leverans och lagerförda mängder gör det lättare att kontrollera och […]

Miljö och återvinning

Miljö och återvinning Efterfrågan på lösningar för miljö och återvinning växer, där en ökad mängd avfall och ett ökat fokus kring vägning av olika fraktioner under livscykeln kräver genomtänkta helhetslösningar. För att få effektiva flöden behöver vägningen ske integrerat med andra processer. Flintab erbjuder allt från mindre uppkopplade vågar för debiteringsstyrd avfallshantering för verksamheter i […]