Viktoria2 Onboard

Onboard för vårt system Viktoria2, hjälper er att optimera och effektivisera verksamheten. Med realtidsvägning och registrering direkt i hjullastarens skopa får ni ett bättre flöde, säkrare arbetsmiljö och en effektiviserad verksamhet.

Onboard är anpassat för Android. Den information som genereras kopplas direkt till era befintliga vågar och system. Med Viktoria2 och Onboard får ni ett heltäckande system som ger kontroll och ett optimerat flöde.
Vi hjälper er hela vägen med installation av Viktoria2 och Onboard från analys, anpassning, installation till support och service. Registrerings- och vägningssystemet är flexibelt, anpassningsbart och förberett för central drift via internet och molnet. Onboard med Viktoria2 bygger på ett mobilt och papperslöst arbetssätt, anpassat för framtidens organisation.

Onboard med Viktoria2 för maximal effektivitet och säkerhet

Viktoria2 är vårt kraftfulla vägnings- och registreringssystem.

Viktoria2 hjälper er att koppla upp er utrustning för ett obrutet informationsflöde från registrering till affärssystem. Registrering som sker via självbetjäning, terminaler eller mobila lösningar. Med ett gemensamt system för alla vägningsflöden kan Viktoria2 hjälpa er att ha koll på era material, lagerplatser och saldon.

Detta system är utvecklat för flera verksamheter:

Viktoria2 är genom sin uppbyggnad med olika moduler anpassad för olika branscher.

Genom anslutningsmöjlighet till olika utrustningar finns möjlighet att registrera: