Viktoria2 Release 16

Viktoria2 Release 16 Kontakta oss för mer information Kontakta oss för mer information Portal Viktoria2 – logga in Vårt registreringssystem har blivit mer flexibelt och mobilt Release 16 bygger vidare på Flintabs tradition av öppna systemlösningar och innehåller en rad nya och förbättrade lösningar för integration och webbåtkomst där funktioner för enklare registrering och avvikelsehantering […]

Viktoria2

Läs mer om Viktoria2 Release 16 Registreringssystem Viktoria2 som ger er maximal kontroll Maximal kontroll och hög datasäkerhet Flintab hjälper dig med säker registrering och övervakning. Viktoria2 tryggar din information med hjälp av AD-inloggning, kryptering och säker datahantering enligt GDPR. Öppet system som enkelt kan kopplas ihop med egna system Med Viktoria2s integrationsmotor är det […]

Viktoria2 Trafikstyrning

Viktoria2 trafikstyrning Funktioner för hänvisning och köhantering av trafik. För att undvika trängsel och olyckor och få ett smidigt och bra flöde på din anläggning hjälper dig Viktorias trafikstyrningsmodul med hänvisning och köhantering. När man registrerar in en leverans visar systemet vart du ska köra i terminaldisplayen eller i en textdisplay. Ofta kan hänvisning till […]

Viktoria2 Energi

Viktoria2 Energi Modulen används när man vill mäta energiinehållet för leveranser av biobränsle till värmeverk och liknade. Systemet baseras på att man med hjälp av vikten och fukthalten för en leverans beräknar energiinehållet med en matematisk formel. Fukthalten baseras på prov som vägs på en provvåg torkas och därefter vägs igen och vikt för leveransen […]

Viktoria2 Onboard

Viktoria2 Onboard Onboard för vårt system Viktoria2, hjälper er att optimera och effektivisera verksamheten. Med realtidsvägning och registrering direkt i hjullastarens skopa får ni ett bättre flöde, säkrare arbetsmiljö och en effektiviserad verksamhet. Onboard är anpassat för Android. Den information som genereras kopplas direkt till era befintliga vågar och system. Med Viktoria2 och Onboard får […]