Fordonsvåg 14-15 Heavy Duty (HD)

För att möta behovet av tyngre vägning och specialbilar har vi tagit fram en Heavy Duty (HD) version utifrån vår framgångsrika fordonsvåg 14-15.

Vågen är dimensionerad för att klara singelaxeltryck på 32 ton, boggietryck på 50 ton samt trippelboggitryck på 60 ton. För att klara ökade axeltryck utförs vågen i sektioner om 6 meter.
Vågen erbjuds normalt med en bredd upp till 4 meter, och med längderna 12 meter och 24 meter. Andra dimensioner kan ges efter diskussion med Flintab. Krävs det ytterligare krav på axeltryck eller bredd kan två bryggor placeras parallellt. Detta ger en våg som klarar ett axeltryck på 75 ton.

Konstruktion

Fordonsvåg 14-15 HD är konstruerad och tillverkad med en metod där armeringen spänns upp för gjutning. Denna tillverkningsmetod ger överlägsen hållbarhet och vågen behåller sin ursprungliga form för ett exakt vägningsresultat år efter år.

Serviceluckorna är placerade i mitten av vågbryggorna i nedsänkt och suterräng utförande. Detta för att minska problem som annars uppstår om de är placerade i hjulspåren. Fordonsvågen kan förses med avkörningsskydd för bättre säkerhet och arbetsmiljö. 

Delad vägning

I normalutförande består Flintabs fordonsvåg HD av 6 meters fristående bryggor, detta ger möjlighet till delad vägning.

Delad vägning ger en noggrannare våg. Det ger ett snabbare vägningsförfarande, tillåter olika material på bil och släp. Ytterligare en fördel med två bryggor är att det ger ökad driftsäkerhet, då en av bryggorna alltid kan hållas i bruk vid service och underhåll. För att bara nämna några fördelar.

Värme i vågen för ökad driftsäkerhet

För att undvika isiga bryggor, driftstopp och felvägningar vintertid rekommenderar vi att välja till uppvärmning av vågen. Detta ökar driftsäkerheten av vågen vintertid samt att inga ”tvättbrädor” bildas av bilarna vid start och stopp på vågen. Isbildning kan påverka vägningsresultatet markant och orsaka driftstopp. Därför kan vi erbjuda att installera värme i såväl vågbrygga som fundament för att förhindra isbildning underifrån.

Temperatur- och fuktgivare minimerar energikostnader och klimatpåverkan

Som tillval kan ni välja vår temperatur- och fuktgivare vilken gjuts in i vågen. Den sänker energiförbrukningen avsevärt och minimerar klimatpåverkan. Givaren känner av om vågen trots minusgrader är torr (avsmält) och sänker då värmen.För företag som är certifierade enligt ISO 14001 är vår temperatur- och fuktgivare ett självklart val.

Kontakta oss så berättar vi mer

Standardmått
  • Längd: 12, 18 och 24 m
  • Bredd: 3, 3,5, 4 och 5 m
Vägningsnoggrannhet
  • Enligt OIML klass 3
  • CE-märkt och EU-typgodkänd
Kombineras med
  • Viktindikator 47-20

Produktblad fordonsvåg 14-15 HD

Ladda ner
Terminaler

Terminaler för självbetjäning, chauffören kan själv identifiera sig och sitt material direkt från sitt fordon.

Rampstöd

Rampstöd underlättar byggnation av ramper vid ovanpåliggande installation.

Bommar och trafikljus

Bommar och trafikljus för att styra trafiken och för att höja trafiksäkerheten.

RFID-tagg

RFID-tagg, för av identifiering fordon.

Automatisk avläsning

Funktion för automatisk avläsning av registreringsskylt (ANPR).

Trafikstyrningssystem

Trafikstyrningssystem för att styra och vägleda trafiken inom ett specifikt område.

Svängbart terminalfäste

Svängbart terminalfäste, kan minska skador på terminal vid en påkörning.

Elektrisk uppvärmning

Elektrisk uppvärmning i fundament och vågbryggor.
Håller vågen både trafiksäker och isfri under vintern.

Skyddsräcke

Skyddsräcke i signalfärg. Skydd/hjälpmedel mot avåkning från vågen.

Stordisplay (stordisplay)

Stordisplay som ger chauffören möjlighet avläsa vikten från sitt fordon på lite längre avstånd.

Kamera

Kamera för stillbild eller videoövervakning, identifiera vilken typ av last som finns på fordonet. ANPR kamera för automatisk avläsning av registreringsskylt.

Sidoväggar

Prefabricerade sidoväggar, sidovägg vid t.ex. nedsänkt utförande eller för suterräng utförande.

Rister

Rister innan våg för att minska risken att t.ex. sand, grus eller snömodd hamnar på vågen vilket kan påverka driftsäkerheten.

Vattenburen uppvärmning

Vattenburen uppvärmning fundament och i vågbryggor, håller vågen trafiksäker och isfri under vintern.

Reflex

Reflexstolpar som guidar chauffören på och av vågen.

Sidokjolar (olikartade)

Sidokjolar på vågbryggorna minskar risken att smuts hamnar under vågbryggorna och påverkar driftsäkerheten.

Fotocellsavläsning

Fotocellsavläsning för att identifiera att hela fordonet står korrekt på vågen.

Serviceluckor

Serviceluckor som är centralt placerade för en god tillgänglighet vid service och rengöring.

Serviceplattform

Fällbar serviceplattform för enklare åtkomst till terminal, tex vid byte av pappersrulle. Av säkerhetsskäl krävs att stolpen sitter i markfundament.

Nya varianter
Artikel Längd Bredd Fundament
141512HD 12 m 3 m Prefabricerat
141512HDP 12 m 3 m Platsgjutet
141512HDP635 12 m 3,5 m Platsgjutet
141512HDP640 12 m 4 m Platsgjutet
141524HD 24 m 3 m Prefabricerat
141524HDP 24 m 3 m Platsgjutet
141524HDP635 24 m 3,5 m Platsgjutet
141524HDP640 24 m 4 m Platsgjutet
Parallellutförande
Artikel Längd Bredd Fundament
141510x5HD 10 m 5 m Platsgjutet

Vilket utförande som är lämpligt, samt vilken maxkapacitet och upplösning vågen ska ges, bestäms utefter vilka fordonstyper som vågen ska användas för.
Det finns alltså ingen uttryckt maxkapacitet, utan det är axelvikter och axelavstånd som avgör utförandet.

Viktoria2 är nya generationens registreringssystem

Viktoria2 ger er maximal kontroll och exakta siffror för att kunna analysera, planera, fatta beslut och ta betalt. Med Viktoria2 får ni ett heltäckande system som ger kontroll och ökad effektivitet.

Viktoira2 registrerar

Offertförfrågan:

Fordonsvåg 14-15 Heavy Duty (HD)