Vårt registreringssystem har blivit mer flexibelt och mobilt

Release 16 bygger vidare på Flintabs tradition av öppna systemlösningar och innehåller en rad nya och förbättrade lösningar för integration och webbåtkomst där funktioner för enklare registrering och avvikelsehantering tillkommit. Andra funktioner som genomgått en större översyn är hanteringen av batch, omklassning och avfallskoder. Förutom fler funktioner, ökad tillgänglighet och enklare förvaltning kan systemet erbjuda ett mer flexibelt och mobilt arbetssätt.

Nya och förbättrade funktioner som leder till bättre lönsamhet

Omarbetad batchhantering

För att ge en bättre användarupplevelse har vi i den nya revisionen sett till att utveckla funktionen för batchhantering. Tillsammans med flera nya funktioner har programmet gjorts betydligt mer lätthanterligt. En stor funktionell förbättring är att batchtransaktionerna ärver information från huvudet som innebär att ändringar slår igenom och att generell information kan synkroniseras på ett effektivare sätt.

Flexibilitet med ny webbåtkomst

Vi fortsätter vår webbsatsning för att ge ökade möjligheter till enklare åtkomst och förvaltning av registreringssystemet. Med webben kan du nu utföra flertalet av de viktigaste funktionerna som den installerade klienten tillåter. Åtkomsten till systemet från mobila enheter som surfplattor, telefoner eller kontorsdatorn ger en helt annan flexibilitet och frihet.

Passagehantering för ÅVC kompletteras

Integrationen med folkbokföringsregistret för kontroll av kommuntillhörighet via körkort kompletteras nu med en möjlighet att även kontrollera om personen har en annan fastighet än bostadsadressen i kommunen. Detta innebär att inte bara de som är skrivna och bor i kommunen får tillgång till ÅVC-anläggningarna, de med fritidshus och liknade innefattas också. Det går att ge dem kategorier med olika begränsningar och öppettider för anläggningarna.

Ny hantering av avfallskoder följer föreskrifter

Med den nya lösningen för avfallskoder (tidigare EWC-koder) kan man förutom att förregistrera en kod för varje artikel också ange om uppgiften ska vara obligatorisk eller inte vid vägningstillfället. Det är dessutom möjligt att ange kod för en order. Det förladdade avfallsregistret är kompletterat med markering för farligt avfall. Den nya funktionaliteten ger dig goda möjligheter att följa Naturvårdsverkets föreskrifter.

Ny lösning för avvikelsehantering

Vi har i Release 16 tagit fram en ny lösning för en mer styrd, säker och spårbar hantering av avvikelser i verksamheten. Med den nya avvikelsehanteringen står du bättre rustad för att hantera och debitera avgifter för olika felsituationer som din anläggning drabbas av vilket på sikt både leder till en bättre lönsamhet men sannolikt också till att mindre antal fel begås. Lösningen finns att beställa som ett tillvalsprogram till Viktoria2.

Förbättrad Webb-API

Vi har jobbat vidare med öppna systemlösningar och förbättringar av vårt Webb-API, som ett antal nya anrop för enklare synkronisering av ett system med Viktoria2. De senaste anropen besvarar snabbt och enkelt frågan om något har ändrats efter angiven tidpunkt, skulle så vara fallet återrapporteras en lista med ändrade poster, i vissa fall även poster från underliggande register.

Hårdvara till Viktoria2

Vår registreringsutrustning förenklar ditt arbete! Viktoria2 är uppbyggt av moduler med olika tillvalsfunktioner och olika typer av användarkonton som gör det enkelt att anpassa till din verksamhet.
Hårdvara och mjukvara till Viktoria2