Nyhet!

Viktoria2 Release 16

Vårt registreringssystem har blivit mer flexibelt och mobilt

Flintab är en komplett leverantör inom vågar och registreringssystem

Vi erbjuder smarta vågar och registreringssystem för bättre business

Möt oss på mässorna

Logistik & Transport 2022, 8-9 november Göteborg

I november är det äntligen dags för logistik- och transportmässan i Göteborg efter ett par års uppehåll. Möt oss i vår monter där vi kommer att lyfta nyttan av att få helheten levererad!
Lär er att värdera hur korrekt ett vägningsresultat är ur ekonomisk- och kvalitetssynpunkt och hur man kan undvika fallgropar i det svenska regelsystemet.
Mässa-Logistik-startsida

Hållbarhet är en naturlig del av Flintabs kärnverksamhet och strategi

Med hållbarhet menar vi att sträva efter att balansera hänsyn till långsiktiga miljöaspekter samt sociala och ekonomiska krav. Läs mer om vårt arbete i vår årliga Hållbarhetsrapport.

Utbildning för ökad effektivitet och driftsäkerhet

Genom att nyttja vårt utbildningskoncept kan ni säkra att ni använder utrustning och system på bästa sätt!

Tillsammans med våra kunder skapar vi smarta och trygga lösningar

Spela videoklipp

Telge Återvinning

På Telge använder de Viktoria2 för smidig inpassering vid återvinningscentralen. Anis Beso berättar om nyttan med vårt registreringssystem – bättre säkerhet och effektivitet!
Spela videoklipp

Borås Energi och Miljö

Erik Ruthner på Borås Energi och Miljö berättar om hur de använder Viktoria2 och vår fordronsvåg 14-15 med delad vägning.

Följ oss och ta del av de senaste nyheterna

Nyheter

”Våra lösningar är optimerade för att leverera prestanda, driftsäkerhet och ekonomi. Det är vår organisation också.”

Hos Flintab får du hjälp av människor med expertkunskaper, både när det gäller våra produkter och just era förutsättningar.